Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utvecklingspsykologi 2: Prenatalt till adolescens, metod och tillämpning

Kursen bygger vidare på den kunskap, teorier och begrepp som grundlagts i kursen Utvecklingspsykologi 1.

Kursen syftar till att, genom praktiska inslag där utvecklingspsykologiska metoder används, fördjupa förståelsen för utveckling från spädbarn till tonår. Kursen har ett tydligt metodinslag och ger begynnande färdigheter i psykologarbetet: att samtala, observera och möta barn och ungdomar, samt applicera och kritiskt granska vetenskaplig metod. Kursen ger även kunskap om barn som lever med våld.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 2 i terminsdel A.

  Kursanvisningar
  Utvecklingspsykologi 2: Prenatalt till adolescens, metod och tillämpning, 7,5 hp, VT 2023 (196 Kb)

  (Kursen ersatte fr o m HT 2021 den tidigare kursplanen Utvecklingspsykologi, 2: Skolåldern och adolescensen (PSPR05).)

  Undervisning

  Undervisning består av grupparbeten och praktiska inslag som rapporteras och ventileras i seminarieform. Ett fåtal föreläsningar ges som stöd och fördjupning. Handledning vid planering, genomförande och rapportförfattande av förskoleuppgiften ges. En mer detaljerad beskrivning av undervisningsformer och kurskrav (obligatoriska moment och närvarokrav) återfinns i kursanvisningarna.

  Deltagande i vissa delar av undervisningen är obligatorisk. Huruvida möjlighet finns att komplettera missade obligatoriska inslag avgörs av kursansvarig lärare i varje enskilt fall.

  Vissa undervisningspass kan ske på distans, vilket framgår av kursens schema.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  a) Närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen som anges i schemat

  b) Deltagande i grupparbeten kring förskolestudie och tonårsintervju

  c) Individuell intervju av tonåring

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • tillämpa och fördjupa utvecklingspsykologiska teorier och begrepp genom praktiska uppgifter.
  • utföra för området relevanta observations- och intervjubaserade metoder (observation av spädbarn, barnintervju och lekobservation av förskolebarn samt tonårsintervju) samt reflektera kring och kritiskt granska vetenskapliga metoder inom utvecklingspsykologi.
  • redogöra för resultaten av observationer och intervjuer skriftligen och muntligen.
  • planera och genomföra en studie och författa en vetenskaplig rapport.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • Muntlig redovisning kring grupparbete i förskolan.
  • Individuell vetenskaplig rapport baserad på gruppens förskolestudie.
  • Skriftlig och muntlig redovisning kring tonårsintervjuer.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Christine Fawcett, christine.fawcett@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet