Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Socialpsykologi

Kursen introducerar socialpsykologin som kunskapsfält samt belyser sociala fenomen på individuell såväl som på gruppnivå med särskilt fokus på interaktioner mellan individuella och kontextuella faktorer.

I kursen ingår träning i socialpsykologisk analys genom applicering av socialpsykologisk teori på verkligheten samt egna erfarenheter.

Kursen utgör ett grundläggande och generellt bidrag till blivande psykologers förmåga att navigera genom sociala sfärer med utgångspunkt från psykologisk förståelse och medvetenhet.

Kursen innehåller även ett moment av träning i generiska samtalsfärdigheter.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 1 i terminsdel C.

  Kursanvisningar
  Socialpsykologi, 7,5 hp, HT 2024 (282 Kb)

  Lyssnaövning, VT 2024 (180 Kb)

  Undervisning

  Kursens undervisning består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna har obligatorisk närvaro och ingår i kursens examinationsmoment som kurskrav för godkänt betyg.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för socialpsykologins centrala begrepp, teorier och metoder
  • resonera på vetenskaplig grund och problematisera kring socialpsykologiska frågeställningar med tydlighet vad gäller analysens nivå (individ – grupp – organisation – samhälle) samt fokus (individuella faktorer, kontextuella faktorer, eller interaktioner dem emellan)
  • analysera observerade sociala fenomen genom att applicera socialpsykologisk teori
  • utifrån ett professionellt förhållningssätt använda grundläggande samtalsfärdigheter samt ta emot och förstå synpunkter.

  Examination

  Kunskapskontroll utförs såväl skriftligt som muntligt och examinationen innefattar ett grupparbete samt en individuell uppgift. Grupparbetet skall mynna ut i en muntlig presentation som examineras på särskilda seminarier med obligatorisk närvaro. Den individuella uppgiften skall mynna ut i en skriftlig rapport som examineras på särskilda seminarier med obligatorisk närvaro.

  Bedömningar baserade på seminarieverksamhet och individuella examinationsuppgifter vägs samman till ett slutgiltigt kursbetyg.

  Examinator

  Kursansvariga lärare: Tina Sundelin, tina.sundelin@psychology.su.se, och Martin Oscarsson (lyssnaövning), martin.oscarsson@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet