Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Psykologi som vetenskap och profession

Kursen är den första på Psykologprogrammet, 300 hp, och fungerar som en introduktion till studierna, liksom att den orienterar om professionen och förutsättningar för professionsutövande.

Kursen ger en introduktion till psykologin som vetenskap och ämnesområde, dess historiska och vetenskapliga utveckling som grund för modern psykologi.

Kursen behandlar ett flertal områden inom psykologiämnet, i syfte att påvisa såväl dess bredd som djup. Områden som belyses är till exempel socialpsykologi, utvecklingspsykologi, neurovetenskap och kognition, biologisk psykologi, klinisk psykologi, personlighetspsykologi, stress och hälsa, samt arbets- och organisationspsykologi. Exempel ges på aktuell forskning inom institutionens olika avdelningar.

Vidare ges en introduktion till kunskaps- och vetenskapsteori och grundläggande begrepp och principer inom vetenskaplig metod och statistik, samt dess tillämpning inom psykologisk vetenskap.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 1 i terminsdel A.

  Kursanvisningar
  Psykologi som vetenskap och profession, 7,5 hp, VT 2024 (234 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och muntlig gruppredovisning.

  Vissa undervisningspass kan ske på distans, vilket framgår av kursens schema.

  Undervisning kan ske helt eller delvis på engelska, vilket framgår av kursens schema.

  Deltagande i seminarier, grupparbete och genomförande av muntlig gruppredovisning är obligatoriska inslag i kursen.

  Delar av kursen samläses med Psykologi I – kurspaket.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp, teorier och metoder inom olika områden inom psykologiämnet
  • redogöra för psykologins historiska och vetenskapliga utveckling liksom dess betydelse för nutida förståelsen av psykologin som vetenskap och ämnesområde
  • redogöra för psykologins olika tillämpningsområden liksom grunderna för psykologisk professionsutövning
  • redogöra för grundläggande begrepp och principer i vetenskaplig metod och statistik, samt dess tillämpning inom psykologisk vetenskap.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell salstentamen.

  Se detaljer i kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Joel Gruneau Brulin, joel.gruneau.brulin@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet