Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykologi som vetenskap och profession

Kursen är den första på Psykologprogrammet, 300 hp, och fungerar som en introduktion till studierna, liksom att den orienterar om professionen och förutsättningar för professionsutövande.

Kursen ger en introduktion till psykologin som vetenskap och ämnesområde, dess historiska och vetenskapliga utveckling som grund för modern psykologi.

I kursen ingår det vi kallar Kursforum, vars syfte kan betecknas som ”teambuilding” och är de första erfarenhetsbaserade stegen i en socialisationsprocess in i en profession. Kursforum är normalt schemalagt den första kursveckan och leds av två externa psykologer.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 1 i terminsdel A.

  Kursanvisningar
  Psykologi som vetenskap och profession, 7,5 hp, VT 2022 (282 Kb)

  Undervisning

  Undervisning sker i form av introduktionsföreläsningar, både till kursen och till ämnesområdet, samt diskussionsseminarier. Delar av undervisningen är obligatorisk, detta specificeras i kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för grunderna för psykologin som vetenskap och ämnesområde.
  • redogöra för psykologins historiska och vetenskapliga utveckling liksom dess betydelse för aktuellt professionsutövande.
  • redogöra för psykologins olika tillämpningsområden liksom grunderna för psykologisk professionsutövning.
  • tillämpa grunderna för professionell skriftlig och muntlig presentation.

  Examination

  Examinationsformer är aktivt deltagande i obligatoriska inslag, skriftliga inlämningsuppgifter senast vid utsatt tidpunkt samt muntlig presentation.

  Se detaljer i kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Joel Gruneau Brulin, joel.gruneau.brulin@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet