Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utvecklingspsykologi 1: Prenatalt till adolescens, teori

Kursen ger kunskap om utveckling prenatalt till adolescensen.

Utvecklingsprocessen ses som ett samspel mellan såväl biologiska, psykologiska som sociala och samhälleliga faktorer. Kursen syftar till att ge kunskap i modern utvecklingspsykologi, där psykodynamiska, kognitiva, neuropsykologiska och socialpsykologiska faktorer behandlas med en strävan till helhetssyn på utveckling som en sammansatt och under hela livet pågående process. Utvecklingsprocessen beskrivs huvudsakligen ur så kallat normalperspektiv, men några problemperspektiv berörs.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 1 i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Utvecklingspsykologi 1: Prenatalt till adolescens, teori, 7,5 hp, VT 2023 (320 Kb)

  (Kursen ersatte VT 2021 den tidigare kursplanen Utvecklingspsykologi, 1: Spädbarns- och förskoleåldern (PSPR04).)

  Undervisning

  Undervisning består föreläsningar främst kopplade till kurslitteraturen samt obligatoriska seminarier som syftar till fördjupning av lärandet genom studentledda presentationer och diskussioner.

  En mer detaljerad beskrivning av undervisningsformer och kurskrav (obligatoriska moment och närvarokrav) återfinns i kursanvisningarna.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  a) närvaro vid obligatoriska seminarier

  b) deltagande i grupparbeten.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande utvecklingspsykologiska teorier och aktuell kunskap prenatalt till och med tonåren.
  • analysera och jämföra olika teorier rörande biologisk, kognitiv och social utveckling prenatalt till och med tonåren.
  • kritiskt granska beskrivningar av utveckling utifrån såväl traditionella som moderna teorier samt utifrån ett mångfaldsperspektiv.
  • kritiskt granska och diskutera för området relevanta vetenskapliga artiklar.

  Examination

  Examination sker i form av en individuell skriftlig hemtenta. Vid seminarierna ges möjlighet att lämna in essäsvar på uppgifter, vilka kan ge bonuspoäng till ordinarie tentamen.

  Examinationsformer och betygskriterier preciseras närmare i anvisningarna för kursen, senast vid kursstart.

  Kursen examineras genom:

  1. En individuell skriftlig hemtentamen (A-F). För de högre betygsstegen krävs att poäng från bonusuppgifterna erhållits.
  2. Aktivt deltagande i form av förberedelser av diskussionsfrågor, presentation och sammanfattning vid de obligatoriska seminarierna utifrån instruktioner för respektive seminarium (G/U).

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Christine Fawcett, christine.fawcett@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet