Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Neurovetenskap, kognition och lärande, 2: Hjärnans funktioner, utveckling och föränderlighet

Kursen fördjupar centrala begrepp, teorier och metoder inom kognitionspsykologi, neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap.

Kursen behandlar vidare hjärnans strukturella och funktionella anatomi, neurala nätverk, nervsystemets utveckling, och plasticitet, minnesfunktioner, exekutiva kontrollsystem samt affektiv neurovetenskap. Neuropsykologisk och kognitiv forskningsmetodik behandlas utförligt.

Kursen tar även upp grundläggande beskrivande statistik , inferentiell statistik i form av z och t-test samt även korrelationer.

I kursen ingår även ett moment där studenten får vara respondent i intervju.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 2 i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Neurovetenskap, kognition och lärande, 2: Hjärnans funktioner, utveckling och föränderlighet, 7,5 hp (397 Kb) , HT 2023.

  Undervisning

  Undervisningen bedrivs i form av, föreläsningar, seminarier, gruppövningar varav seminarier och gruppövningar samt vissa föreläsningar är obligatoriska.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för samt jämföra teorier och forskning kring hjärnans strukturella och funktionella anatomi.
  • söka och sammanfatta aktuell forskningslitteratur inom kognitiv neurovetenskap, särskilt med inriktning på nervsystemets utveckling och plasticitet kopplat till minnesfunktioner, exekutiva kontrollsystem och affekt.
  • redogöra för och kritiskt värdera olika forskningsmetoder och test inom kognitiv neurovetenskap och neuropsykologi.
  • redogöra för och tillämpa grundläggande inferentiell statistik, i form av z- och t-test, samt korrelationer.
  • reflektera över den egna upplevelsen av rollen som deltagare i en intervjuundersökning.

  Examination

  Examination sker i form av individuella skriftliga och muntliga prov, i form av uppsats baserad på grupparbeten, där redovisningen är både muntlig och skriftlig. Vidare krävs aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Lennart Högman, lhn@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet