Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utredning och åtgärder avseende individen, 1: Psykopatologi

Kursen ger kunskap om psykopatologiska grundbegrepp och de diagnostiska system som används inom psykiatri, en översikt över vanliga psykopatologiska tillstånd samt kännedom om olika metoder för psykologisk bedömning.

Utöver teoretisk kunskap tränas grundläggande färdigheter i diagnostisk intervju, deskriptiv diagnostik. En orientering ges vad gäller psykiatrins organisation och arbetssätt, samt psykologens professionella roll inom psykiatrin.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 4 i terminsdel D.

  Kursanvisningar
  Utredning och åtgärder avseende individen, 1: Psykopatologi, 7,5 hp, VT 2024 (278 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Gruppövningarna syftar till att träna och etablera grundläggande färdigheter i deskriptiv diagnostik. Viss undervisning kan komma att ske på psykiatrisk mottagning som en del av studiebesök.

  Obligatoriska moment (vanligen seminarier, gruppövningar, studiebesök samt vissa föreläsningar) specificeras i terminens schema.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • beskriva vanliga psykopatologiska tillstånd och principerna för kategorisk diagnostik.
  • visa grundläggande färdigheter i strukturerad och semistrukturerad diagnostisk intervju med utgångspunkt i professionella generiska samtalsfärdigheter.
  • redogöra för teorier och modeller inom psykopatologi, samt kunna jämföra och diskutera dessa teorier och modeller.
  • identifiera, särskilja och beskriva psykopatologiska tillstånd enligt gängse diagnostiskt klassifikationssystem och tillämpa detta på fallexempel.
  • reflektera över sociala och kulturella och andra kontextuella faktorers betydelse för diagnostik och behandling av olika psykopatologiska tillstånd.

  Examination

  Examinationen består av en individuell skriftlig tentamen baserad på den obligatoriska kurslitteraturen och innehåll i undervisningen.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Jakob Mechler, jakob.mechler@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet