Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Neurovetenskap, kognition och lärande, 3: Laborativa tillämpningar och forskningsmetodik

Kursen behandlar forsknings- och undersökningsmetodik inom kognition och neurovetenskap.

Med utgångspunkt från teorier inom dessa områden planeras, genomförs och rapporteras experiment och laborationer. Detta innebär en övning av sökning, sammanställning och kritisk granskning av aktuell forskningslitteratur som grund för vidare kunskapsinhämtande.

Studenten får övning i metodologiska överväganden samt praktiskt genomförande och handhavande av utrustning vid datainsamling. Insamlade data bearbetas med relevanta statistiska metoder för att slutligen skriftligen avrapporteras enligt gällande principer för vetenskapligt skrivande.

Sammantaget ger kursen en erfarenhet av att genomföra och rapportera vetenskapliga studier inom kognitionspsykologi och neurovetenskap.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 3 i terminsdel B.

  Kursanvisningar
  Neurovetenskap, kognition och lärande, 3: Laborativa tillämpningar och forskningsmetodik, 7,5 hp (44 Kb) , VT 2022.

  Undervisning

  Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Seminarier och laborationer samt vissa föreläsningar är obligatoriska.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • kritiskt och självständigt, sammanfatta, jämföra och analysera centrala teorier och forskning inom kognition och neurovetenskap.
  • söka, kritiskt granska och sammanfatta aktuell forskningslitteratur inom kognition och neurovetenskap, samt formulera hypoteser som kan prövas under laboratoriemässiga förhållanden.
  • planera, genomföra och rapportera laborativa studier inom kognition och neurovetenskap.
  • välja ut och applicera lämpliga statistiska metoder för analys av experimentella data, samt att rapportera resultat på ett sätt som följer gängse bruk för vetenskapligt skrivande.

  Examination

  Examination sker i form av aktivt deltagande i obligatoriska inslag, rapportskrivande baserat på grupparbete samt individuell tentamen.

  Examinator

  Kursansvariga lärare: Stefan Wiens, sws@psychology.su.se, och Billy Gerdfeldter, billy.gerdfeldter@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet