Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Neurovetenskap, kognition och lärande, 1

Kursen behandlar centrala begrepp, teorier och metoder inom kognitionspsykologi, kognitiv neurovetenskap samt motivations- och emotionspsykologi.

Kursen tar vidare upp hjärnans och nervsystemets uppbyggnad och funktion, perception och uppmärksamhet, de motoriska systemen, inlärning och minne samt andra kognitiva funktioner såsom språk, beslutsfattande och mentala representationer.

Kursen tar även upp grundläggande beskrivande statistik i form av central- och spridningsmått.

I kursen ingår att vara respondent i intervjuundervisning.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 1 i terminsdel B.

  Kursanvisningar
  Neurovetenskap, kognition och lärande, 1, 7,5 hp, HT 2023 (169 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen bedrivs i form av, föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Delar av undervisningen är obligatorisk, detta specificeras i kursanvisningarna. Som kurskrav gäller att vara respondent vid intervjukurs.

  Förväntade studieresultat

  Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för och jämföra centrala begrepp, teorier och metoder inom kognitiv neurovetenskap och lärande
  • söka aktuell forskningslitteratur inom kognitiv neurovetenskap och lärande
  • tillämpa grundläggande statistik i form av central- och spridningsmått
  • identifiera etiska aspekter på psykologisk forskning.

  Examination

  Examination sker i form av individuella skriftliga och muntliga prov, i form av grupparbeten, där redovisningen är både muntlig och skriftlig.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Lennart Högman, lhn@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet