Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Psykoterapi och psykologisk behandling, 1: Teoretisk grund för bedömning och behandling

Kursen ger en introduktion till området psykoterapi och psykologisk behandling, med fokus på psykodynamisk terapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT).

Utöver en orientering i grundläggande teorier och metoder inom PDT och KBT ges även en introduktion till området psykoterapiforskning.

Kursen går igenom olika teorier, modeller och centrala begrepp inom psykoanalytisk/psykodynamisk diagnostik. En motsvarande orientering ges om teorier, metoder och centrala begrepp inom klinisk beteendeanalys och KBT- fallkonceptualisering.

Därutöver tillämpas de teoretiska modellerna på fiktiva fall samt övas samtalsfärdigheter vid bedömning utifrån PDT respektive KBT.

En orientering ges även om olika metoder och centrala begrepp vad gäller psykoterapeutiska interventioner, behandlingsmodeller och behandlingsformat utifrån PDT respektive KBT.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på termin 6 i terminsdel A.

  Kursanvisningar
  Psykoterapi och psykologisk behandling, 1: Teoretisk grund för bedömning och behandling, 7,5 hp (220 Kb) , HT 2024

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppövningar.

  Individuell inlämning av skriftlig inlämningsuppgift före angiven sluttid, deltagande i samtalsövningar, KBT och PDT, samt närvaro vid föreläsningar/seminarier är obligatoriska inslag i kursen. Obligatoriska tillfällen framgår av schemat/kursanvisningarna.

  Undervisning kan ske helt eller delvis på engelska, vilket framgår av kursens schema.

  Vissa undervisningspass kan ske på distans, vilket framgår av kursens schema.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande teorier, metoder och centrala begrepp inom psykoanalytisk/psykodynamisk diagnostik, klinisk beteendeanalys och KBT-fallkonceptualisering samt behandlingsmetoder och behandlingsformat inom respektive tradition.
  • tillämpa grunderna för psykoanalytisk/psykodynamisk diagnostik och klinisk beteendeanalys, samt KBT- fallkonceptualisering på fiktiva fall.
  • uppvisa basala samtalsfärdigheter inom ramen för bedömningssamtal utifrån KBT och PDT.
  • redogöra för grundläggande frågeställningar, metoder och resultat inom psykoterapiforskning.
  • visa grundläggande kunskaper om hur mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer kan upptäckas och bedömas.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig salstentamen.

  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E på samtliga examinationsuppgifter, fullgjorda obligatoriska uppgifter samt fullgjord närvaro.

  Examinator

  Kursansvariga lärare: Camilla von Below (PDT), camilla.vonbelow@psychology.su.se, och Malin Levin (KBT), malin.levin@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Psykologprogrammet
  Studievägledare för Psykologprogrammet