Psykofysiologi: samband mellan psykologiska och fysiologiska processer, 7,5 hp

Om kursen

Kursens övergripande syfte är att ge deltagarna fördjupad förståelse avseende psykofysiologi som handlar om att förstå samband mellan psykologiska och fysiologiska processer. Inom psykofysiologin studeras fysiologiska manifestationer av mänskliga upplevelser och beteenden. Dessa fysiologiska manifestationer

används då för att bredda förståelsen av psykologiska processer och för att testa psykologiska teorier. Inom kursen presenteras de vanligaste och mest tillgängliga metoderna inom psykologi.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen