Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykofysiologi: samband mellan psykologiska och fysiologiska processer

Kursens övergripande syfte är att ge deltagarna fördjupad förståelse avseende psykofysiologi som handlar om att förstå samband mellan psykologiska och fysiologiska processer.

Inom psykofysiologin studeras fysiologiska manifestationer av mänskliga upplevelser och beteenden. Dessa fysiologiska manifestationer används då för att bredda förståelsen av psykologiska processer och för att testa psykologiska teorier.

Inom kursen presenteras de vanligaste och mest tillgängliga metoderna inom psykologi.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges HT 2021 i terminsdel A+B på halvfart.

  Kursanvisningar
  Psykofysiologi, 7,5 hp, HT 2021 (29 Kb)  (på engelska)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och litteraturseminarier.

  Kurskrav/obligatoriska delar:

  (a) Aktivt deltagande i seminarierna

  (b) Ansvar för seminariepresentationer och -diskussioner

  Närvaro på föreläsningar och seminarier är obligatorisk.

  Vid frånvaro på max 20% på föreläsningar och seminarier får studenten komplettera med en muntlig eller skriftlig uppgift under kursperioden. Kompletteringsuppgifter skall lämnas in inom en månad efter respektive föreläsning eller seminarium. Missas det slutgiltiga redovisningsseminariet erbjuds ett extra tillfälle under kursperioden.

  Undervisningen sker på engelska.

  Förväntade studieresultat

  Efter avslutad kurs förväntas deltagarna kunna:

  • tillgodogöra sig avancerade vetenskapliga texter inom psykofysiologin.
  • verbalt och skriftligt redogöra för olika metoder inom psykofysiologin.
  • beskriva, analysera, sammanfatta och diskutera befintlig forskningslitteratur i ett ämne inom psykofysiologin.

  Examination

  Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna, seminariepresentation, studentens skriftliga självständiga arbete och ventilering av det skriftliga självständiga arbetet. Det skriftliga arbetet måste vara baserat på psykofysiologiska metoder och teorier.

  Examinationen sker på engelska.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Professor Stefan Wiens, sws@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

  Kursen erbjuds som valbar kurs inom Internationellt masterprogram i psykologi, 120 hp.

  Kursen ges endast om tillräckligt många registrerar sig på kursen.

  Kontakta expeditionen om du vill gå kursen!

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Avancerad nivå
  Studievägledare för masterutbildning