Emotionspsykologi och affektiv neurovetenskap, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar aktuell teori och empiri rörande emotionspsykologi och affektiv neurovetenskap.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen