Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ledarskapets psykologi

  • 7,5 hp

Kursen behandlar såväl teoretiska som praktiska aspekter av ledarskap ur ett psykologiskt perspektiv. Från

olika utgångspunkter med förankring i den psykologiska forskningslitteraturen ger kursen fördjupande

kunskaper i frågor som är aktuella i arbetslivet, såsom förutsättningar för ledarskap och effekter av detta för

såväl chefer, medarbetare som organisationer. Frågor rörande kön, etnicitet och social status kommer också att

beröras i kursen.

Kursen har en praktisk orientering där studenterna skall samla information från en tillämpningssituation för

att belysa teorier och forskningsresultat i relation till ett praktikfall.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.