Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykologins historia och vetenskapsteori

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse av olika vetenskapsteoretiska synsätt inom psykologin, mot bakgrund i filosofins och psykologins historia.

Kursen ger först en överblick över hur dagens psykologi vuxit fram från frågeställningar som formades i tidig västerländsk filosofi och sedan utvecklades i samklang med framsteg inom natur- och samhällsvetenskapen. Kursen fortsätter med fokus på olika vetenskapsteoretiska synsätt inom psykologin:

 • Positivistiska (kunskap kan nås genom observerbara beteenden),
 • Hermeneutiska (förståelse kan nås genom tolkning av mänskligt handlande),
 • Fenomenologiska (kunskap och förståelse deriveras av innehållet i våra upplevelser) och
 • Konstruktivistiska (kunskap ses som konstruktion snarare än absolut sanning).

Som fördjupning diskuteras ’body-mind’ relationen.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges HT 2021 i terminsdel A+B på halvfart.

  Kursanvisningar
  Psykologins historia och vetenskapsteori, 7,5 hp, HT 2022 (på engelska) (262 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Obligatoriska delar:

  • Närvaro på introduktionsföreläsning
  • Seminarium/gruppdiskussion
  • Seminarium/presentation av essäuppsatser.

  Komplettering kan ske genom ersättningsuppgift om student missar en obligatorisk del. Undervisningen sker på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursanvisningarna.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten:

  • mot bakgrund av översiktliga kunskaper i filosofins historia och vetenskapsteori kunna ta fram och diskutera antaganden bakom olika slag av psykologisk forskning.
  • kunna analysera hur olika idéströmningar inom psykologin, andra vetenskaper och samhälleliga faser format utvecklingen inom specifika delområden av psykologin.
  • kunna analysera och redovisa hur skillnader och motsättningar mellan olika psykologiska teorier är beroende av skilda filosofiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter.
  • självständigt kunna identifiera ett avgränsat problem inom kursens område och resonera kring det utifrån litteratur och egen diskussion.

  Examination

  Kursen examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter: ett antal essäfrågor (del 1) och en essäuppsats kring valfritt problem relevant för kursens områden (del 2).

  Slutbetyget baseras på totalpoängen av dessa deluppgifter, dock ska varje delexamination vara godkänd var för sig för ett godkänt totalbetyg.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Professor Pehr Granqvist, pehr.granqvist@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studieadministrationen - Avancerad nivå
  Studievägledare för masterutbildning