Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Människans utveckling – Positiv psykologisk funktion och anpassningar hos ungdomar

Kursen ger en översikt över och fördjupad kunskap i teoretiska, empiriska och praktiska frågeställningar rörande dokumenterandet och främjandet av en positiv ungdomsutveckling.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Läs mer i den blå nerfällbara boxen längre ner på sidan samt på sidan Inför vårterminen 2021.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen behandlar:

 • teorier och forskning om optimal psykologisk funktion och anpassning,
 • interventioners utformning och utvärdering, samt
 • hur ungdomar i många olika delar av världen klarar sig bra även om de står inför stora utmaningar.
 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges VT 2021 i terminsdel A+B.

  Kursanvisningar
  Människans utveckling – Positiv psykologisk funktion och anpassningar hos ungdomar, 7,5 hp, VT 2021.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar.

  Kurskrav/Obligatoriska delar:

  • Skriftlig rapport
  • Muntlig seminariepresentation
  • Skriftlig examen

  Närvaro är obligatorisk på det seminarium där skriftliga rapporter redovisas.

  Undervisningen sker på engelska och/eller svenska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Förväntade studieresultat

  För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:

  • förklara och kritiskt analysera teoretiska perspektiv och evidensbasen inom positiv ungdomsutveckling
  • förklara och kritiskt analysera interventioners utformning och utvärdering
  • visa kunskap om etiska aspekter med att bedriva interventionsforskning
  • visa färdigheter som krävs för att delta i forskning, akademiskt skrivande och muntlig presentationsteknik.

  Examination

  Kursen examineras genom salstentamen, skriftlig inlämningsuppgift i form av PM, och muntlig redovisning i form av presentation med hjälp av bildspelsprogram.

  Examinationen sker på engelska och/eller svenska enligt kursledares anvisningar.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Docent Laura Ferrer-Wreder, laura.ferrer-wreder@psychology.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

  Kursen erbjuds som valbar kurs inom Internationellt masterprogram i psykologi, 120 hp.

  Kursen ges endast om tillräckligt många registrerar sig på kursen.

  Kontakta expeditionen om du vill gå kursen!

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen samt studievägledare.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Avancerad nivå och forskarnivå
  Studievägledare för masterutbildning