Samarbeten

Det finns många sätt att samarbeta med oss på Psykologiska institutionen. Här nedan kan du läsa om några av dessa!

Fyra personer står och pratar vid ett café-bord. Photo by Brooke Cagle on Unsplash.
 

Är du alumn?

Alla som har läst minst en kurs vid Stockholms universitet är välkomna att gå med i vårt alumnnätverk. Som medlem kan du komma på nätverkets evenemang, agera mentor åt en student, bli gästföreläsare, ta emot studiebesök på din arbetsplats eller kanske anlita en uppsatsstudent för att göra en undersökning på din arbetsplats.

Eller så blir du inspirerad till att kompetensutveckla dig genom att läsa ytterligare någon kurs hos oss.

Upptäck alumnnätverket vid Stockholms universitet

Jenny Jägerfeld ville från början bli journalist men när hon inte kom in på journalistprogrammet hoppade hon istället på psykologprogrammet – vilket hon i efterhand är glad för. Idag jobbar hon som psykolog och författare och 2010 tilldelades hon Augustpriset för romanen "Här ligger jag och blöder".

Författaren som också är psykolog

Många studenter som läst sin grundutbildning vid Psykologiska institutionen kommer tillbaks för fördjupning och kompetensutveckling. Finns inte den utbildning som du önskar i det ordinarie utbudet kanske din arbetsgivare kan ordna en uppdragsutbildning.

Hitta en kurs bland våra utbildningar

Läs mer om uppdragsutbildning

 

Få din verksamhet belyst i en examensuppsats

Många av våra uppsatsskrivande studenter skulle uppskatta samarbete med företag, myndigheter och organisationer som behöver få aspekter av sin verksamhet belysta ur någon psykologisk synvinkel.

Kontakta någon av de kursansvariga lärarna för ytterligare information eller fortsatt diskussion om samarbetsmöjligheter:

Psykologprogrammet

Petra Lindfors, pls@psychology.su.se

Grundnivå (kursen Psykologi III)

Stephan Baraldi, sbi@psychology.su.se

Grundnivå (kursen Psykologi III: Inriktning mot personal, arbete och organisation)

Cecilia Stenfors, cecilia.stenfors@psychology.su.se

Avancerad nivå (masterutbildning)

Marie Gustafsson Sendén, mgu@psychology.su.se

Avancerad nivå (masterutbildning: inriktning mot personal, arbete och organisation)

Claudia Bernhard Oettel, claudia.bernhard.oettel@su.se

 

Du kan hjälpa våra studenter

I psykologprogrammet ingår en termin med praktik, som är mycket viktig i utbildningen för att förankra teorin i verkligheten.

Våra studenter är ofta välkomna inslag på arbetsplatsen. Är du intresserad av att få en till din egen? Varje termin behöver vi ca 30 praktikplatser. Praktikansvarig lärare är Balint Karpati, balint.karpati@su.se

Läs mer om kursen

Även tidigare i utbildningen ingår tillämpningsinslag såsom barnobservationer och liknande. Har du samarbetsförslag så kontakta gärna studierektor Charlotte Alm, charlotte.alm@psychology.su.se

 

Du kan stödja vår forskning

Tack till dig som vill ge bidrag till vår forskning. Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash.

Stöd och gåvor är viktiga för alla universitet runt om i världen. Om du är intresserad av att stödja något av våra forskningsområden, finansiera utrustning, ge en gåva till unga forskare eller utlysa stipendium, kan du kontakta:

Prefekt Fredrik Jönsson, prefekt@psychology.su.se

 

 

Mer information

Genom samverkan med andra lärosäten och samarbeten inom kultur, näringsliv och offentlig sektor bidrar Stockholms universitet till samhällsutvecklingen. Samarbetena ger även viktig näring till nya idéer inom forskning och utbildning.

Läs mer om samarbeten och samhällsutveckling vid Stockholms universitet

På denna sida