Uppdragsutbildning

Syftet med uppdragsutbildning är att företag, myndigheter och organisationer ska kunna köpa skräddarsydda kurser till sin personal i kompetenshöjande syfte. Privatpersoner kan inte köpa uppdragsutbildning.

Psykologiska institutionen erbjuder ett antal specialistkurser för legitimerade psykologer som uppdragsutbildning. Läs mer om dessa här nedanför.

Vi kan även erbjuda skräddarsydda kurser inom många tillämpningar av psykologiämnet och på olika nivåer. Längre ner hittar du exempel på olika kurser som vi genomfört genom åren. Kursernas omfång kan vara allt från en enstaka föreläsning, en eller några få dagar till en hel poänggivande universitetskurs.

Stockholms universitet ser samverkan med näringsliv och samhälle som en viktig uppgift, där uppdragsutbildning utgör en väsentlig del. Läs mer om uppdragsutbildning och kompetensutveckling vid Stockholms universitet!

Uppdragsutbildning och kompetensutveckling

 

Emotionsfokuserad terapi (EFT) Level 1

Emotionsfokuserad terapi. Foto: Cottonbro Studio från Pexels
Foto: Cottonbro Studio från Pexels

Kurstyp: Specialistkurs som motsvarar 1 delkurs inom specialistordningen för psykologer.

Målgrupp: Kursen är öppen för legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter. Kursen är även godkänd som specialistkurs för legitimerade psykologer.

Kursen ges: 20–21 och 27–28 maj 2024.

Sista ansökningsdag: 30 april 2024.

Kostnad: 16 000 SEK exkl. moms

Emotionsfokuserad terapi (EFT) Level 1

 

Tillämpning av anknytningsteori i socialt arbete

Barn- och vuxenhand. Foto: Shotpot från Pexels
Foto: Shotpot från Pexels

Kurstyp: Kurs anordnad som uppdragsutbildning.

Målgrupp: Socialarbetare och socionomer eller motsv. som arbetar med barns utveckling och föräldraskap.

Sista ansökningsdag: Ny kursomgång planeras till hösten 2024.

Kostnad: 18 000 SEK exkl. moms

Tillämpning av anknytningsteori i socialt arbete

 

Dynamic Interpersonal Therapy (DIT)

Psykoterapisession. Foto: SHVETS production från Pexels.
Foto: SHVETS production från Pexels.

Kurstyp: Specialistkurs som motsvarar 1 delkurs inom specialistordningen för psykologer.

Målgrupp: Leg. psykologer med grundläggande teoretisk och praktisk kunskap i psykoterapi. Utöver detta välkomnas också legitimerade psykoterapeuter och terapeuter med grundläggande psykoterapiutbildning i PDT.

Kostnad: 18 000 SEK exklusive moms

Dynamic Interpersonal Therapy (DIT)

 

EAET vid funktionella somatiska symtom

Kvinna med migrän. Foto: Fairpharma från Pixabay
Foto: Fairpharma från Pixabay

Kurstyp: Emotional Awareness and Expression Therapy vid funktionella somatiska symtom är en specialistkurs som motsvarar 1 delkurs inom specialistordningen för psykologer.

Målgrupp: Legitimerad hälsovårdspersonal.

Kursen ges: VT 2025.

Kostnad: 16 000 SEK exklusive moms

EAET vid funktionella somatiska symtom

 

Forskningsmetodik för kliniska psykologer

Fem personer runt ett arbetsbord. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

Kurstyp: Specialistkurs som motsvarar 1 delkurs inom specialistordningen för psykologer.

Målgrupp: Blivande specialistpsykologer (STP), färdiga specialister och erfarna kliniker.

Kursen gavs senast: 6 mars – 26 maj 2023

Kostnad: 18 000 SEK exklusive moms

Forskningsmetodik för kliniska psykologer

 

Personalhandledning och konsultationsmetodik

Fyra personer runt ett bord.
Foto: Jens Olof Lasthein

Kurstyp: Specialistkurs som motsvarar 2 delkurser inom specialistordningen för psykologer.

Målgrupp: Legitimerade psykologer med två års yrkesverksamhet.

Kursen ges: september 2024 – maj 2025

Sista ansökningsdag: 5 juli 2024.

Kostnad: 35 000 SEK exklusive moms

Personalhandledning och konsultationsmetodik

 

Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0–5 år

Småbarns hand i vuxens. Foto: Myriams-Fotos från Pixabay.
Foto: Myriams-Fotos från Pixabay.

Kurstyp: Specialistkurs som motsvarar 1 delkurs inom specialistordningen för psykologer.

Målgrupp: Psykologer, läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare, logopeder och specialpedagoger.

Kursen gavs senast: 1 februari – 25 maj 2023

Sista ansökningsdag: Kontakta Uppdragsutbildningen för information om ny kursomgång, uppdragsutbildning@psychology.su.se

Kostnad: 21 000 SEK exklusive moms

Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling, 0–5 år

 

Boka en föreläsning

Föreläsning i Albano (Case)
Foto: Jens Olof Lasthein

Vi erbjuder även uppdragsutbildning i form av enstaka föreläsningar. Vi har listat ett antal ämnen som en professor från oss kan tala om, men kom gärna med egna förslag som passar för din arbetsgrupp eller organisation.

Läs mer och boka en föreläsning

 

 

 

Läs mer om vår uppdragsutbildning

Kom ihåg att vi gärna skapar skräddarsydda kurser för just din verksamhet!

Här nedan kan du få inspiration till vad sådana kurser skulle kunna handla om, genom att läsa om kurser som vi genomfört tidigare. Du hittar också en lista över några av våra tidigare uppdragsgivare samt information om Institutet för tillämpad beteendevetenskap, ITB, ett institut under Psykologiska institutionen med uppgiften att bedriva uppdragsutbildning.

Kurser som vi genomfört nyligen

Klinisk neuropsykologi: Teori och metodik, 15 hp

Ledarskapets förutsättningar del 1 och 2
 

Fler exempel på tidigare kurser som vi kan ge på nytt

 • Kurser i ledarskap för chefer på olika nivåer
 • Medarbetarsamtal och ledarskap
 • Kurser i intervjumetodik
 • Gruppsykologi
 • Introduktion till kvantitativ forskning
 • Kurs i genuspsykologi
 • Fördjupningskurs i klinisk barnpsykologi och diagnostik med DC 0-3 för Stockholms läns landsting

Saknar du "din" framtida kurs? Det gör inget. Kontakta oss för en diskussion om alla typer av uppdragsutbildningar inom psykologiämnet.

Psykologiska institutionen ger kurser inom många olika tillämpningar av psykologiämnet på olika nivåer som uppdragsutbildning.

Skräddarsydda kurser kan omfatta flera av psykologins områden. Bland annat har vi kompetens inom följande områden:

 • kliniska tillämpningar
 • ledarskap
 • arbetsmiljö
 • organisatoriska villkor
 • människans roll i gruppen
 • genusaspekter
 • ergonomi
 • kognition
 • stress och hälsa
 • människans utveckling
 • miljöpsykologi

Psykologiska institutionen har genom Institutet för tillämpad beteendevetenskap (ITB) anordnat uppdragsutbildning sedan 1987. Vi har haft uppdragsgivare inom fackförbund, företag, myndigheter, stiftelser, universitet och högskolor. Här följer exempel på uppdragsgivare genom åren.

Myndigheter

 • Arbetsmarknadsstyrelsen
 • Högskoleverket
 • Kronofogdemyndigheten
 • Länsarbetsnämnden, LAN
 • Riksrevisionen
 • Statskontoret
 • Tullverket

Fackförbund, företag och stiftelser

 • Kricagården
 • Landsorganisationen, LO
 • Region Stockholm
 • Rädda Barnen
 • Strålfors

Stockholms universitet

 • Naturvetenskapliga fakulteten
 • Psykologiska institutionen
 • SSIF
 • SUCCESS

Andra högskolor i stockholmsområdet

 • Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska Institutet
 • Konstfack
 • KTH
 • Musikhögskolan
 • Södertörns högskola

Institutet för tillämpad beteendevetenskap, ITB, är ett institut under Psykologiska institutionen med uppgiften att bedriva uppdragsutbildning i psykologisk ämneskunskap och metodik. ITB bildades redan 1987 och har bedrivit uppdragsutbildning sedan dess.

Syfte

Enligt föreskrifterna är institutets syfte:

 • att för särskilda målgrupper lägga upp och genomföra anpassade kurser i psykologisk ämneskunskap och metodik,
 • att medverka i uppdrag kring psykologiska frågeställningar inom olika sektorer av samhället,
 • att skapa kontakter som möjliggör nya tillämpningsinslag som kan ingå i kurser som ges vid Psykologiska institutionen,
 • att stödja kompetensutveckling av institutionens personal.

Verksamheten skall vara självfinansierande. I praktiken innebär detta väldigt prisvärda utbildningar!

Kvalificerad personal

Alla uppdrag som ITB åtar sig genomförs av personer med kvalificerad utbildning inom psykologiämnet, såsom professorer, docenter, universitetslektorer, forskare, doktorander och legitimerade psykologer och psykoterapeuter.

Organisation

ITB är en verksamhetsmässig och ekonomisk enhet inom Psykologiska institutionen under institutionens styrelse och prefekt. Institutet leds av en styrelse samt en föreståndare.

Föreståndare utses av prefekten vid Psykologiska institutionen. Föreståndaren arbetar på delegation från Psykologiska institutionens styrelse och prefekt.

Styrelse

ITB:s styrelse väljs på tre år i samband med val till institutionsstyrelsen (IS). En studeranderepresentant för grundutbildningen (PÄR) och en för forskarutbildningen (DR) har närvaro- och yttranderätt vid ITB:s styrelsemöten.

Ny styrelse valdes i december 2023 och den har mandat från och med 1 januari 2024 till 31 december 2026.

Kategori Ordinarie Suppleant
Föreståndare Mats Najström Elisabet Borg
Lärare/Forskare Hugo Westerlund Björn Philips
Lärare/Forskare Göran Kecklund Johnny Hellgren
IS-representant Göran Kecklund Hugo Westerlund
T/A-personal Daniela Brandel Valentina Barrios Pizarro
Stud.representant Astrid Hallman, DR Vakant, PÄR

 

 

Kontakt

Följ oss även på LinkedIn, där vi anslår nya kurser och kurstillfällen.

Psykologiska institutionen på LinkedIn

Uppdragsutbildning
På denna sida