Forskningsmetodik för kliniska psykologer

Specialistkursen Forskningsmetodik för kliniska psykologer anordnas som uppdragsutbildning. Kursen vänder sig till legitimerade psykologer och motsvarar 1 delkurs inom specialistordningen för psykologer. Kursen startar i mars 2023, sista ansökningsdag 10 februari 2023.

Kursen vänder sig till blivande specialistpsykologer (STP), färdiga specialister och erfarna kliniker som vill fördjupa sin kompetens i forskningsmetodik och vetenskapsteori i psykoterapi och psykologiska behandlingar. Kursen ska utgöra ett stöd för STP-psykologer i sitt arbete med det skriftliga specialistarbetet (SSA), bland annat genom att de får arbeta med en projektplan som de sedan kan använda till sitt fortsatta arbete med SSA.

Kursens mål är att deltagare efter genomgången kurs erhållit teoretisk och praktisk vetenskaplig kompetens och fördjupad förmåga att utifrån ett evidensbaserat tillvägagångssätt kvalitetsutveckla det egna kunskapsområdet. I enlighet med de generella lärandemålen för specialistutbildningen är målet med denna kurs att ge STP- psykologer kunskaper och färdigheter i att kritiskt granska och värdera gamla och nya forskningsrön, kunskaper som de sedan kan få nytta av i sitt arbete med det skriftliga specialistarbetet.

Fem personer runt ett arbetsbord. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein
 

Ansökan och kursfakta

Kursen ges som uppdragsutbildning genom Institutet för tillämpad beteendevetenskap (ITB) vid Psykologiska institutionen. Uppdragsutbildning innebär att företag och organisationer köper platser på kursen till sin personal i kompetenshöjande syfte.

Ansökan sker genom att du fyller i ansökningsblanketten via länken som anges längre ner på sidan.

  • Kursstart är 6 mars 2023.
  • Kursen genomförs vid ett deltagarantal om minst 4.
  • Kostnaden är 18.000 SEK exklusive moms.
  • Sista ansökningsdag är den 10 februari 2023. För ansökningsblankett, se faktarutan nedan.

Har du frågor om kursen eller ansökningsförfarandet kan du kontakta kursansvarig lärare Nora Choque Olsson, nora.choque-olsson@psychology.su.se

Kurstyp: Specialistkurs anordnad som uppdragsutbildning.

Omfattning: Kursen motsvarar 1 delkurs inom specialistordningen för psykologer.

Kursansvarig lärare: Nora Choque Olsson, nora.choque-olsson@psychology.su.se

Kursen ges: 6 mars – 26 maj 2023

Ansökningsblankett: Via webbformulär hos Jotform

Kursanvisningar och schema Kursanvisningar och schema, VT 2023 (234 Kb)

På denna sida