Publikationer

Våra forskare och studenter producerar årligen en stor mängd publikationer av hög vetenskaplig kvalitet. Sedan 2007 registreras dessa i DiVA, Digitala Vetenskapliga arkivet.

Publikationer, bibliotekssektion. Foto: Eva Dalin
Stockholms universitetsbibliotek. Foto: Eva Dalin
 

DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet

Vetenskapliga publikationer av våra forskare finns sedan 2007 i det Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA. Årsvisa samlingar från 2010 och framåt hittar du under Annual Report nedan. I DiVA hittar du även studentuppsatser sedan 2006. Använd sökfunktionen längre ner på sidan eller gå direkt till DiVA, för mer avancerade sökfunktioner.

Sök i DiVA

För alla de senaste publikationerna i DiVA - se Annual Report nedan.

För att få en lista över de senaste publikationerna av olika typer, t ex artiklar, böcker, avhandlingar, så använd sökfunktionen längre ner på sidan under rubriken "Våra publikationer i DiVA". Välj typ och justera spaken för att välja vilket eller vilka år du vill söka på.

Forskningsavdelningarnas publikationer sedan 2020

Arbets- och organisationspsykologi

Klinisk psykologi

Kognitiv psykologi

Perception och psykofysik

Personlighets-, social och utvecklingspsykologi

Psykobiologi och epidemiologi (till och med 2023 Biologisk psykologi)

Stressforskningsinstitutet

Annual Report innehåller referenser och abstracts till tidskriftsartiklar, böcker/bokkapitel, rapporter, avhandlingar och konferensbidrag av personer knutna till institutionen.

Serien har funnits sedan 1961. Alla årgångar sedan 2010 hittar du nedan.

Serien har ISSN 0345-0228.

Annual Report i DiVA

Annual Report 2024 (insamling påbörjad)

Annual Report 2023

Annual Report 2022

Annual Report 2021

Annual Report 2020 (Nu även med Stressforskningsinstitutet!)

Annual Report 2019

Annual Report 2018

Annual Report 2017

Annual Report 2016

Annual Report 2015

Annual Report 2014

Annual Report 2013

Annual Report 2012

Annual Report 2011

Annual Report 2010


Statistikintresserad?

Använd informationen i kolumnen "Avgränsa sökresultatet" för snabb statistik om publikationstyper, flitigaste författarna mm.

DiVA ska egentligen inte inkludera "in press-publikationer", men import av artiklar från databaser som Web of science gör det svårt att undvika. Från och med 2023 släpper vi därför in ytterligare sådant material, delvis därför att forskarna då kan länka till sina senaste publikationer från sina profilsidor! Som "in press" räknas artiklar som kan finnas publicerade på webben men som ännu inte fått volym- och sid- eller artikelnummer. Sådana artiklar går ibland under beteckningen "Epub ahead of print", "Online first", "Advance publication", "Early view", "Latest articles" eller liknande.
 

Äldre årgångar av Annual Report

Annual Report via lokal databas lades ner 2020. Kontakta webbredaktören, webmaster@psychology.su.se, om du önskar PDF-dokument med årgångsvisa utdrag från denna databas 1999-2009.

Ännu äldre årgångar finns i tryckt form i universitetets arkiv.

 

Stressforskningsrapporter

Stressforskningsinstitutet gav ut en egen serie med vetenskapligt granskade rapporter. Här hittar du de flesta som publicerades under åren 2000 – 2017 i PDF-format.

Stressforskningsrapporter

 

Stockholms universitetsbibliotek

Genom Stockholms universitetsbibliotek får du som har ett universitetskonto bland annat tillgång till databaser som PsycINFO, PubMed och Nationalencyklopedien men även fulltextartiklar i väldigt många e-tidskrifter.

Sök i bibliotekskatalogen, gå självstudiekurs i informationssökning och mycket mera.

Stockholms universitetsbibliotek

På denna sida