Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Klinisk neuropsykologi: teori och metodik

Kursen vänder sig främst till kliniska psykologer som vill fördjupa sig i klinisk neuropsykologi. Behörig att söka är legitimerad psykolog med neuropsykologiska arbetsuppgifter. Kursen kan tillgodoräknas som två kurser i Psykologförbundets specialistordning.

Klinisk neuropsykologi. Foto: Niklas Björling

Kursen syftar till att ge teoretiska kunskaper på avancerad nivå inom det neurovetenskapliga området hjärna- beteende för integrering i kliniska tillämpningar. Kursen behandlar i huvudsak följande aspekter inom området hjärna-beteende:

 • Neurovetenskapliga metoder och deras möjligheter och begränsningar.
 • Neurovetenskap däribland neuroanatomi, och neurovetenskapliga undersökningsmetoder, inklusive neuropsykologiska mätmetoder som testning, observation och andra metoder.
 • Neuropsykologiska, neuropsykiatriska och neurologiska tillstånds patofysiologi med hänseende på mekanismer som berör biokemiska processer, neurofysiologi, neurala korrelat och neurala nätverk.
 • Neuropsykologiska testprofiler och medicinsk diagnostik av tillstånd relaterade till främst det centrala nervsystemet (CNS).
 • Behandlingsåtgärder.

Neuropsykologiska undersökningsmetoder och deras användning diskuteras liksom tolkningar av neuropsykologiska resultat i anslutning till praktiskt-kliniska frågeställningar och problem.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på kvartsfart (25%) dagtid. Den startar på vårterminen och fortsätter under höstterminen. Kursen är uppdelad i tre delkurser:

  • Psykometri, 3,5 hp (VT)
  • Vetenskapliga översikter, 4 hp (VT)
  • Hjärna - beteende II, 7,5 hp (HT)

  Kursanvisningar
  Klinisk neuropsykologi, 15 hp, VT 2022 - HT 2022 (268 Kb)

  Klinisk neuropsykologi, 15 hp, VT 2021 - HT 2021 (248 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och demonstrationer som kan vara på svenska eller engelska.

  Deltagande i undervisningen är i princip obligatorisk. Det är möjligt att vara borta från högst fem föreläsningar.

  Förväntade studieresultat

  Att kunna:

  • kritiskt granska neurovetenskapliga studier
  • föra självständiga resonemang baserade på neurovetenskaplig litteratur och generera slutsatser i fråga om det aktuella forskningsläget
  • identifiera mönster i neuropsykologiska utredningar och tolka dessa i termer av relationen mellan hjärna- beteende
  • värdera sannolikheten för psykiska alternativt fysiska orsaker till neuropsykologiska tillstånd, eller kombinationer därav
  • redogöra för kvalificerade, differentialdiagnostiska överväganden
  • tillämpa ovanstående kunskaper vid diagnostik och förslag till behandling av neuropsykologiska syndrom.

  Examination

  Examinationen består av skriftlig och muntlig examination av uppgifter och kan ske på svenska eller engelska.

  Närmare information ges i kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Maria Lindau

  E-post: maria.lindau@psychology.su.se

  Tfn: 08-16 2016

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Som registrerad student på kursen hittar du även schemat i Athena, under fliken Innehåll=>Kursinformation.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

  Studera vid Psykologiska institutionen

  Läs mer om att studera vid Psykologiska institutionen

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen, studievägledare samt studierektor.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Klinisk neuropsykologi
  Studievägledare för masterutbildning
  Studierektor - Psykologprogrammet samt specialistkursen Klinisk neuropsykologi