Klinisk neuropsykologi: teori och metodik, 15 hp

Om kursen

Kursen Klinisk neuropsykologi, teori och metodik (PSKLNP) riktar sig till yrkesverksamma psykologer som önskar fördjupa och vidareutveckla sina kunskaper i klinisk neuropsykologi. På kursen ges undervisning i hjärnans anatomi, cerebrala nätverk, patologi, röntgenologiska metoder, testprofiler, neurala korrelat och diagnostik. Föreläsare är kursansvarig, lektorer/forskare vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet och externa föreläsare med särskild kompetens inom de olika specialområdena. Närvaron är obligatorisk, och kursen examineras muntligt och skriftligt. Kursen kan tillgodoräknas som två kurser i Psykologförbundets specialistordning.

Till ansökan bifogas examensbevis och intyg på psykologlegitimation. Ansökan kompletteras med blanketterna Intyg arbetsgivare samt Kompletterande ansökningsblankett som finns att hämta på utbildningens hemsida; https://www.psychology.su.se/utbildning/alla-utbildningar/specialistkurser/klinisk-neuropsykologi

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen