Go to this page on our english site

Klinisk neuropsykologi: teori och metodik

  • 15 hp

Kursen Klinisk neuropsykologi, teori och metodik (PSKLNP) riktar sig till yrkesverksamma psykologer som önskar fördjupa och vidareutveckla sina kunskaper i klinisk neuropsykologi. På kursen ges undervisning i hjärnans anatomi, cerebrala nätverk, patologi, röntgenologiska metoder, testprofiler, neurala korrelat och diagnostik. Föreläsare är kursansvarig, lektorer/forskare vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet och externa föreläsare med särskild kompetens inom de olika specialområdena. Närvaron är obligatorisk, och kursen examineras muntligt och skriftligt. Kursen kan tillgodoräknas som två kurser i Psykologförbundets specialistordning.

ANMÄLAN

Inkludera följande handlingar i din anmälan till kursen på www.antagning.se;

1. Kopia av Psykologlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

2. Blanketten Intyg från arbetsgivare PSKLNP som finns tillgänglig på

Psykologiska institutionens hemsida, www.psychology.su.se.

3. Blanketten Meritsammanställning PSKLNP som finns tillgänglig på

Psykologiska institutionens hemsida, www.psychology.su.se.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen