Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Klinisk neuropsykologi: teori och metodik

Kursen vänder sig främst till kliniska psykologer som vill fördjupa sig i klinisk neuropsykologi. Behörig att söka är legitimerad psykolog med neuropsykologiska arbetsuppgifter. Kursen kan tillgodoräknas som två kurser i Psykologförbundets specialistordning.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Läs mer i den blå nerfällbara boxen längre ner på sidan samt på sidan Inför vårterminen 2021.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursen syftar till att ge teoretiska kunskaper på avancerad nivå inom det neurovetenskapliga området hjärna- beteende för integrering i kliniska tillämpningar. Kursen behandlar i huvudsak följande aspekter inom området hjärna-beteende:

 • Neurovetenskapliga metoder och deras möjligheter och begränsningar.
 • Neurovetenskap däribland neuroanatomi, och neurovetenskapliga undersökningsmetoder, inklusive neuropsykologiska mätmetoder som testning, observation och andra metoder.
 • Neuropsykologiska, neuropsykiatriska och neurologiska tillstånds patofysiologi med hänseende på mekanismer som berör biokemiska processer, neurofysiologi, neurala korrelat och neurala nätverk.
 • Neuropsykologiska testprofiler och medicinsk diagnostik av tillstånd relaterade till främst det centrala nervsystemet (CNS).
 • Behandlingsåtgärder.

Neuropsykologiska undersökningsmetoder och deras användning diskuteras liksom tolkningar av neuropsykologiska resultat i anslutning till praktiskt-kliniska frågeställningar och problem.

 • Kursupplägg

  Du som är registrerad på kursen hittar schema och övrig kursinformation samt kurskommunikation i lärplattformen Athena. Där loggar du in med ditt universitetskonto.

  Kursen ges på kvartsfart (25%) dagtid. Den startar på vårterminen och fortsätter under höstterminen. Kursen är uppdelad i två delkurser:

  • Hjärna - beteende I, 7,5 hp (VT)
  • Hjärna - beteende II, 7,5 hp (HT)

  Kursanvisningar
  Klinisk neuropsykologi, 15 hp, VT 2021 – HT 2021. Ny version 4/1.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och demonstrationer som kan vara på svenska eller engelska.

  Deltagande i undervisningen är i princip obligatorisk. Det är möjligt att vara borta från högst fem föreläsningar.

  Förväntade studieresultat

  Att kunna:

  • kritiskt granska neurovetenskapliga studier
  • genomföra metaanalyser av neurovetenskaplig litteratur och generera slutsatser i fråga om det aktuella forskningsläget
  • identifiera mönster i neuropsykologiska utredningar och tolka dessa i termer av relationen mellan hjärna- beteende
  • värdera sannolikheten för psykiska alternativt fysiska orsaker till neuropsykologiska tillstånd, eller kombinationer därav
  • redogöra för kvalificerade, differentialdiagnostiska överväganden
  • tillämpa ovanstående kunskaper vid diagnostik och förslag till behandling av neuropsykologiska syndrom.

  Examination

  Examinationen består av skriftlig och muntlig examination av uppgifter och kan ske på svenska eller engelska.

  Närmare information ges i kursanvisningarna.

  Examinator

  Kursansvarig lärare: Maria Lindau

  E-post: maria.lindau@psychology.su.se

  Tfn: 08-16 20 16

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Som registrerad student på kursen hittar du även schemat i Athena, under fliken Innehåll=>Kursinformation.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur fastställs av Psykologiska institutionens styrelse.

  En komplett lista över kursens obligatoriska litteratur hittar du i kursanvisningarna.

  Dessa ska finnas tillgängliga två månader före kursstart. Om anvisningar för en tidigare termin visas under rubriken Kursupplägg så kontrollera med kursansvarig lärare innan du beställer inläsning eller köper dyra kursböcker.

 • Mer information

  Studera vid Psykologiska institutionen

  Läs mer om att studera vid Psykologiska institutionen

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare hittar du ovan under Kursupplägg => Examinator. Registrerade studenter använder i första hand Athena för lärarkommunikation.

  Nedan hittar du kontaktuppgifter till kursens huvudansvariga på studentexpeditionen, studievägledare samt studierektor.

  Fler kontaktuppgifter

  Studentexpedition - Psykoterapeutprogrammet samt specialistkursen Klinisk neuropsykologi
  Studievägledare för masterutbildning
  Studierektor - Psykologprogrammet samt specialistkursen Klinisk neuropsykologi