Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturell evolution: teorier och observationer

Kursens mål är att riva hinder mellan discipliner. Vi välkomnar studenter från humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Kursen introducerar teori om kulturell förändring från olika ämnen och visar hur metoder som matematisk modellering och experiment kan tillämpas för att förstå mänskliga och sociala fenomen.

Kulturell evolution

Kursen ger en översikt över mönster för kulturell förändring och den mångfald av teorier och metoder som tillämpas i forskning om kulturell evolution. Du kommer att analysera skillnader mellan människor och andra djur och vad som ligger till grund för uppkomsten av kulturell komplexitet och diversitet. Du kommer att lära dig hur matematik kan vara ett viktigt verktyg för teoretiskt arbete och hur man kan formalisera idéer för att generera testbara hypoteser. Du kommer också att få kunskap om fördelarna med tvärvetenskaplig interaktion när det gäller att använda kunskaper från olika ämnen. Du kommer att uppmuntras att bidra med kunskap från ditt eget område. Du kommer att träffa medstudenter och aktiva forskare från humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap, något som främjar framtida ämnesöverskridande forskningssamarbeten.

För information om denna kurs, se dess engelska kurssida.