Vårt utbud av kurser på grundnivå i folkhälsovetenskap ges inom "Kandidatprogrammet i pedagogik och folkhälsovetenskap" och handlar om grundläggande teorier och begrepp, folksjukdomar, hälsoojämlikhet, folkhälsopolitik, barn och unga, migration och integration, beroendeframkallande beteenden och substanser samt arbetsliv och åldrande.

Vi erbjuder också en sommarkurs i grundläggande statistik med SPSS.
Sommarkursen och kandidatprogrammet är sökbara via www.antagning.se

Kursutbud

Sommartermin

 
Grundläggande statistik med SPSS 3 hp