Som student kommer du att nå en djupare förståelse för individuella hälsoutfall och fördelningen av hälsa i befolkningen, bestämningsfaktorer för hälsa över livsförloppet samt folkhälsorelaterad politik och praktik. Kvalitativa och kvantitativa metoder används genom hela programmet.

Du hittar information om vår utbildning på avancerad nivå på vår engelska webbplats. Följ länken för mer information: Advanced level