Forskarnivå

Utbildning på forskarnivå

På vår utbildning i folkhälsovetenskap på forskarnivå får du forska om olika orsaker och faktorer som påverkar ojämlikhet i hälsa. Det kan bland annat handla om hur olika livsvillkor och möjligheter inverkar på individens hälsa över livsloppet samt hur strukturella faktorer, individuella handlingar och biopsykologiska mekanismer samverkar. Såväl teoretiska som metodologiska färdigheter och insikter är centrala, liksom kunskaper och reflektioner rörande åtgärder för en god och mer jämlik hälsa.

Syftet med utbildningen är att ge väsentligt breddade och fördjupade kunskaper inom folkhälsovetenskap, både allmänt och inom något eller några specialområden, färdigheter inom forskningsmetodik samt förmåga till självständig forskning.

Antagning till forskarutbildning

Här hittar du information för dig som är intresserad av att söka till forskarutbildningen i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.

Kurser på forskarnivå

Kurserna omfattar 75 högskolepoäng för doktorsexamen och 45 högskolepoäng för licentiatexamen. Av dessa ska för doktorsexamen minst 22.5 högskolepoäng, och för licentiatexamen minst 12 högskolepoäng, utgöras av metodkurser. Introduktionskurs i folkhälsovetenskap om 7.5 högskolepoäng på forskarnivå är obligatorisk.

Allmän studieplan

Den allmänna studieplanen för utbildning i folkhälsovetenskap på forskarnivå är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet.

Handbok för doktorander

I handboken finns en sammanställning av de riktlinjer och rutiner som gäller för forskarutbildningen i folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.

Formulär och föreskrifter

Här hittar du länkar till lokala regler och föreskrifter samt de formulär som anges som bilagor till den allmänna studieplanen.

Högre seminarier - Higher seminars

The purpose of the higher seminar series is to promote high quality research through opportunities to receive informed and constructive comments on research manuscripts.

Inför disputationen

Planera din disputation.
Dessa dokument är avsedda för doktorander vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet.

Journal Club

Within the Journal Club, PhDs meet every second month to critically evaluate selected articles in the scientific literature.

Kontakt

Studierektor
Forskarnivå

Peter Larm
08-674 79 67
studierektor.f.publichealth@su.se

Studievägledare
Anna Nyström
08-16 14 25
studievagledare.publichealth@su.se

Utbildningsadministratör
Linda Rämö
kursadmin.publichealth@su.se

Doktorander och avhandlingsprojekt

Profilsidor och kontaktuppgifter med information om våra doktorander

Disputerade vid Institutionen för folkhälsovetenskap

Disputerade vid Institutionen för folkhälsovetenskap samt CHESS och SoRAD