Om kandidatprogrammet

Utförlig information om kandidatprogrammet hittar du på Institutionen för pedagogik och didaktik: www.edu.su.se/pof

Nedan hittar du en översikt över teminernas innehåll samt länkar till de tre första terminernas kurshemsidor.

Terminöversikt

 • Under första terminen ges en introduktion till huvudområdet pedagogik med fokus på hälsa och lärande samt en första introduktion i vetenskaplig metod.
 • De två efterföljande terminerna studeras olika aspekter av folkhälsa. Ämnen som studeras är grundläggande teorier och begrepp, folksjukdomar, hälsoojämlikhet, folkhälsopolitik, barn och unga, migration och integration, beroendeframkallande beteenden och substanser samt arbetsliv och åldrande.
 • Termin 4 består av studier i huvudområdet pedagogik med fokus på kommunikation, ledarskap, etik och projektarbete inom hälsoområdet.
 • Termin 5 innehåller praktik, teorier om och tillämpning av professionella samtal samt en fördjupning i kvantitativ metod. Programmet avslutas med fördjupning i huvudområdet pedagogik i form av pedagogikens forskningsfält, vetenskaplig metod och examensarbete i pedagogik med inriktning mot hälsa.

Kurser

Obligatoriska kurser i pedagogik och folkhälsovetenskap, samtliga på grundnivå

Termin 1: Kurser i huvudområdet pedagogik med inriktning mot hälsa (HT19)

Termin 2: Kurser i folkhälsovetenskap (VT20)

Termin 3: Kurser i folkhälsovetenskap (HT20)

Termin 4: Kurser i huvudområdet pedagogik med inriktning mot hälsa (VT21)

 • Hälsokommunikation, 7,5 hp
 • Ledarskap och projektledning, 7,5 hp
 • Hälsoarbetets etik, 7,5 hp
 • Projektarbete, 7,5 hp

Termin 5: Kurser i folkhälsovetenskap respektive pedagogik med inriktning mot hälsa (HT21)

 • Det professionella samtalet I, 7,5 hp (huvudområdet Pedagogik)
 • Kvantitativa metoder inom folkhälsovetenskap, 7,5 hp
 • Praktikkurs, 15 hp (huvudområdet Pedagogik)

Termin 6: Kurser i pedagogik med inriktning mot hälsa (VT22)

 • Pedagogikens forskningsfält, 5 hp
 • Kvalitativ metod och vetenskaplig analys, 10 hp
 • Examensarbete i pedagogik med inriktning mot hälsa, 15 hp

Examen

Programmet leder fram till filosofie kandidatexamen med huvudområdet pedagogik och inriktning hälsa.