På grundnivå kan du välja mellan att läsa en fristående sommarkurs i statistik eller vårt nya kandidatprogam i pedagogik och folkhälsovetenskap. På avancerad nivå erbjuder vi ett masterprogram i folkhälsovetenskap. Vissa av kurserna inom masterprogrammet är tillgängliga som fristående kurser. Läs mer om våra utbildningar på sidan för Alla utbildningar.

Ansökningsprocessen

Du söker till våra kurser på grund- och avancerad nivå via www.antagning.se

Om du är intresserad av att söka till vårt "Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga och individuella perspektiv, 120 hp" kan du läsa mer om detta på vår engelska webbplats via länken: Advanced level
Master's Programme in Public Health Sciences: Societal and Individual Perspectives (PHSIP), 120 credits.

Studievägledning

Studievägledaren kan hjälpa till med studieplanering, frågor kring studieuppehåll, tillgodoräknande och studieintyg. Du är också välkommen att boka tid för vägledande samtal, om allt som rör din studiesituation. Om du stöter på problem under studietiden kan det vara bra att veta att studievägledaren arbetar under tystnadsplikt.

Mer information om: