Plagiat, självplagiat, fusk och störande av verksamheten är inte tillåtet vid Stockholms universitet och kan leda till avstängning från universitetet. Det är därför särskilt viktigt att du som student håller dig informerad om vad som gäller.

I dokumentet Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet kan du läsa mer om hur dessa ärenden ska hanteras.
 

Stockholms universitets studenkår har sammanställt information som riktar sig till dig som är student vid Stockholms universitet och som vill veta mer om vad som kan hända vid misstanke om vilseledande vid examination, det som i dagligt tal kallas fusk eller plagiat. Läs mer här