Du är också välkommen att boka tid för vägledande samtal, om allt som rör din studiesituation. Om du stöter på problem under studietiden kan det vara bra att veta att studievägledaren arbetar under tystnadsplikt.

Studievägledare vid Institutionen för folkhälsovetenskap är Anna Nyström:
Telefon: 08 16 14 25
E-postadress: studievagledare.publichealth@su.se