Välkommen till RewhardNet

Välkommen till RewhardNet, vår allra första användarkonferens!

Konferensen hålls den 9-10 september 2024 i Stockholm och är ett utmärkt tillfälle att nätverka med andra forskare, lyssna på inspirerande talare, lära dig mer om forskning baserad på REWHARD-infrastrukturen och presentera dina egna resultat.  

Alla forskare och doktorander som är intresserade av kvantitativa studier av relationer, arbete och hälsa är välkomna, oavsett om du är en erfaren användare av REWHARD eller bara vill lära dig mer om hur man använder register- och enkätdata.

Årets konferens kommer fokusera på två teman, med både interna och inbjudna talare:

  • Kvinnors och mäns arbetsmiljö, lön och sjukfrånvaro: Utveckling i olika yrken 
  • Att arbeta med registerdata från Statistiska centralbyrån (SCB)

Vi kommer också att arrangera en ’poster walk’ där de som skickat in posters kort får presentera sina arbeten.

För mer information och för att registrera dig, besök vår anmälningssida. Anmälan är öppen till och med den 19 juni.

Välkommen till Stockholm i september!