Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

 

Noder

Projektledare LNU
Projektledare SLOSH
Projektledare IMAS
Projektledare STODS
 

Kansliet

Koordinator
Föreståndare
 

Press

Kontakta gärna aktuell forskare direkt, se ovan eller respektive nods hemsida. 

Om du behöver hjälp med att hitta rätt forskare kan du kontakta Psykologiska institutionens kommunikatörer via e-post kommunikation@psychology.su.se (Stockholms universitet). 

Bra hjälp får du också via presstjänsten för respektive lärosäte:

Stockholms universitets presstjänst 

Karolinska Institutets presstjänst 

 

Externa länkar

Vetenskapsrådet

Registerforskning.se

Svensk Nationell Datatjänst

På SCB:s hemsida finns information om variabler i LISA-databasen.

Information om de register som förs av Socialstyrelsen finns på myndighetens hemsida. 

Länkar till andra forskningsinfrastrukturer

CORS
Comparative Research Center Sweden 
www.cors.se

NEAR
The National E-infrastructure for Aging Research 
www.near-aging.se

SIMPLER
Swedish Infrastructure for Medical Population-based Life-course and Environmental Research 
www.simpler4health.se 

Svenska Tvillingregistret 
ki.se/forskning/svenska-tvillingregistret   

SwedPop
Swedish Population Databases for Research 
www.swedpop.se

UGU
Utvärdering Genom Uppföljning 
www.gu.se/utvardering-genom-uppfoljning-ugu

På denna sida