Svenska longitudinella studien om sociala förhållanden, arbetsliv och hälsa (SLOSH)

SLOSH är en internationellt ledande panelstudie som belyser hur olika faktorer i människors arbetsliv, privatliv och hälsa påverkar varandra över lång tid. Genom ökad kunskap om hur riskerna för sjukdom och ohälsa kan minskas både i och utanför arbetslivet kan SLOSH bidra till bättre förutsättningar för en god folkhälsa.

SLOSH-logga

Undersökningen bygger på en lång tradition av svensk arbetsmiljöforskning. SLOSH är för närvarande världens största riksrepresentativa prospektiva arbetsmiljökohort. 

Databasen möjliggör studier om longitudinella samband mellan bland annat 

  • arbetsorganisation
  • arbetsmiljö
  • hälsobeteenden
  • sociala förhållanden
  • pensionering
  • förlängt arbetsliv
  • hälsa och välbefinnande.  
 

Undersökningar sedan 2006

SLOSH innehåller enkätdata om bland annat sysselsättning, arbetsmiljö, pensionering, hälsobeteenden, sociala förhållanden och hälsa kompletterade med registerdata. Undersökningen har pågått sedan 2006, med uppföljningar vartannat år. Sedan 2022 görs årliga uppföljningar. 

Studien utgår från deltagare i Arbetsmiljöundersökningen. Totalt består SLOSH nu av drygt 57 000 initialt arbetande personer som följs över livet, idag med data till över 80 års ålder. Från år 2024 kommer yngre deltagare att läggas till genom projektet Y-SLOSH, oavsett om de arbetar eller ej.

Svenska longitudinella studien om sociala förhållanden, arbetsliv och hälsa (SLOSH)

SLOSH finns vid Stressforskningsinstitutet, en del av Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. 

Projektledare för SLOSH är Hugo Westerlund, professor i epidemiologi.

Information om tillgång till SLOSH-data 

SLOSH:s hemsida 

 

Kontakt

På denna sida