Våra tjänster

Vi erbjuder forskare olika typer av tjänster såsom tillgång till eller analyser av data, delning av statistiska syntaxfiler samt rådgivning om beställning och hantering av data. Vi organiserar även seminarier om användningen av svenska databaser för forskning inom vårt område.

Arbete vid dator
Foto: Christina@wocintechchat.com, Unsplash
 

Tillgång till och analys av data

Genom respektive nod erbjuder vi bland annat tillgång till väl dokumenterade data, hjälp med analyser av data samt visualisering av data online. 

LNU

Forskare är välkomna att ansöka om att använda LNU-data för egna forskningsändamål. Alla ansökningar bedöms av en datautlämningskommitté bestående av forskare på Institutet för social forskning (SOFI). 

Villkor för utlämning och regler för användning av LNU-data 

SLOSH

Forskare som är intresserade av att arbeta med data från SLOSH-studien är varmt välkomna att höra av sig. Information om förutsättningar och villkor finns på SLOSH:s hemsida.

Tillgång till SLOSH-data

På hemsidan går det även att utforska vissa data genom ett visualiseringsverktyg. 

Utforska data i visualiseringsverktyget  

IMAS

För information om data, kontakta Kristina Alexanderson, e-post kristina.alexanderson@ki.se eller telefon 08-524 832 00 (direkt). 

STODS

För information om data, kontakta Pia Svedberg pia.svedberg@ki.se eller Jurgita Narusyte jurgita.narusyte@ki.se

Information om publicering

Vid  publicering av vetenskapliga originalartiklar med data från REWHARD ska författarna under rubriken "Acknowledgements" (eller motsvarande) ange följande: 

På engelska: "This work utilised data from the REWHARD consortium supported by the Swedish Research Council (VR #2021-00154)." 

På svenska: "I detta arbete användes data från REWHARD-konsortiet, som stöds av Vetenskapsrådet (dnr 2021-00154)."

Vänligen observera att det kan finnas ytterligare krav förutom ovanstående, exempelvis specificerade i ert avtal.

 

Rådgivning vid beställning och hantering av data

REWHARD erbjuder rådgivning vid planering av studier samt vid beställning och hantering av data från myndigheter och inkluderade kohortstudier. 

IMAS och STODS erbjuder råd och hjälp med: 

 • vilka data som behövs för en specifik frågeställning
 • studiedesign
 • etikansökan
 • kvalitetskontroll av levererade data
 • data cleaning & data management
 • hantering av sjukfrånvarodata
 • syntax
 • metodfrågor.

För dessa tjänster, kontakta Kristina Alexanderson kristina.alexanderson@ki.se eller Pia Svedberg pia.svedberg@ki.se

Även LNU och SLOSH erbjuder råd och stöd kring användningen av sina dataresurser samt om relevant studiemetodik. 

 

Seminarier, föreläsningar och kurser

Vi organiserar bland annat seminarier om användningen av svenska databaser för forskning inom vårt område, till exempel vad avser

 • beställning och hantering av registerdata
 • design av studier baserade på olika typer av register- och surveydata
 • sjukförsäkringsforskning
 • longitudinella metoder.

Från och med 2022 arrangerar vi seminarier om användning av survey- och registerdata i forskning för forskare vid svenska lärosäten. 

I september 2022 arrangerade REWHARD en workshop om bortfall i surveystudier med flera internationella föreläsare. Kontakta Beatrice Chaveroche beatrice.chaveroche@su.se för mer information.

 

Syntaxbibliotek

Nedan kan du hitta syntax för att hantera data i forskningssyfte. Informationen är under uppbyggnad.

Kodböcker med grundläggande syntax samt frågeformulär finns på LNU:s hemsida.

LNU:s dokumentation

Instrument och skalor, psykosocial arbetsmiljö
PDF Word
Effort-Reward Imbalance (PDF) (208 Kb) Effort-Reward Imbalance (23 Kb)

 

Syntax för kategoriseringar baserade på SCB:s LISA databas
PDF Word
Boendeplats (PDF) (194 Kb) Boendeplats (37 Kb)
Civilstånd (PDF) (132 Kb) Civilstånd (16 Kb)
Familjesituation (PDF) (173 Kb) Familjesituation (22 Kb)
Födelseland (PDF) (132 Kb) Födelseland (19 Kb)
Utbildningsnivå (PDF) (162 Kb) Utbildningsnivå (18 Kb)
Yrkesarbete (PDF) (176 Kb) Yrkesarbete (21 Kb)
Ålder (PDF) (179 Kb) Ålder (19 Kb)

 

Syntax för kategoriseringar baserade på enkätdata
PDF Word
Pines Burnout Measure (PDF) (153 Kb) Pines Burnout Measure (27 Kb)
Health behaviours (PDF) (332 Kb) Health behaviours (74 Kb)
Severity of diseases (PDF) (192 Kb) Severity of diseases (41 Kb)

 

 

Kontakt

På denna sida