Sista ansökningsdag 15 mars
Sista ansökningsdag 15 mars

Vart kan man åka som Erasmusstudent?

Universitet i Belgien och Frankrike

Universitet i Italien

Vad krävs för att man ska kunna söka en Erasmusutbytesplats?

Man skall ha läst minst 60 högskolepoäng i franska resp. italienska (d.v.s. avslutad nivå I och nivå II) senast i slutet av terminen före utlandsvistelsen.

Du ska kunna tillgodoräkna dig studierna vid vår institution när du kommer hem.

När ansöker man och hur?

Ansökan görs på våren och kan gälla höst- och/eller vårtermin.

Till din ansökan ska du bifoga ett brev på franska resp. italienska där du berättar om dig själv och dina avsikter med Erasmusvistelsen och dina fortsatta studier. Bifoga även Ladokutdrag och merithandlingar som betyg och intyg.

Ansökan om fransk Erasmusutbytesplats (Läsåret 2019/2020)

Ansökan om italiensk Erasmusutbytesplats (Läsåret 2019/2020)

Studier

Du väljer kurser som motsvarar kursutbudet vid institutionen och deltar i kurser tillsammans med franskspråkiga/italienskspråkiga studenter. Avslutade kurser tillgodoräknas vid institutionen och ger högskolepoäng

Stipendier

Under utlandsvistelsen får du behålla ditt studiemedel och har dessutom rätt till ett Erasmusstipendium. När du väl blivit antagen till en studieplats fyller du i ansökningsblanketten för stipendiet online. Sektionen för internationell mobilitet ansvarar för stipendiet.

Frågor?

Koordinator för franska Erasmusutbyte

Eva Andersson​, studievagledare.franska@su.se
Rum: B588
Mottagning: tis 11:30-12:30, tor 11:30-12:30 (i övrigt efter överenskommelse)
Telefontid: tis 10-11, tors 10-11
Tfn: 08-16 2890

Koordinator för italienska Erasmusutbyte

Anne-Cathrine Laurell: studievagledare.italienska@su.se
Rum: B594
Mottagning: mån, tis 11.30-12.30 (i övrigt enl överenskommelse)
Telefon: 08-16 3436
Telefontid: mån, tis, tors 10-11