Alumn

Månadens alumnporträtt Eric M. Runesson. Foto: Staffan Westerlund

Svenska Akademien får en jurist på stol nummer ett. Den nye ledamoten heter Eric M. Runesson, han är justitieråd i Högsta domstolen och har läst juridik vid Stockholms universitet. ”Jag kom nog ganska lindrigt undan som var student på 1980-talet. Jag är inte säker på att jag hade klarat mig idag”, säger Eric M. Runesson.

Interiör från Studenthuset. Foto: Eva Dalin

Student är du en kort tid, men alumn är du för alltid!

Det finns många sätt att hålla kontakten med Stockholms universitet efter att du avslutat dina studier.

Kontakt

Alumnteamet

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube