Samverkan

Samverkan vid institutionen

Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska har en omfattande samverkan med det omgivande samhället. Våra lärare och forskare arbetar på olika sätt med samverkan genom exempelvis föreläsningar och seminarier för allmänheten, populärvetenskapliga publikationer, information och uppdrag för myndigheter samt medverkan i media. Institutionen har en bred kontaktyta och ett aktivt samarbete med skola och bildningsförbund, alumner, kulturinstitut och ambassader inom våra språkfält.

Kontakta gärna prefekter eller våra studierektorer och ämnesansvariga om du har specifika frågor kring vårt arbete med samverkan.

Våra medarbetare i media

Kontakt

Samverkanskoordinator

Renata Ingbrant
E-post: renata.ingbrant@slav.su.se

Kommunikatör

Laura Lunnevuori
E-post: laura.lunnevuori@finska.su.se