Profiles

Fil.dr Annika Johansson

Annika Johansson

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska
Telefon 08-16 35 07
E-post annika.johansson@nederlandska.su.se
Postadress Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Om mig

Sedan 2006 arbetar Fil. dr. Annika Johansson som universitetslektor i nederländska och som studierektor för huvudområdet nederländska vilket inbegriper även studievägledning och erasmuskoordination. Hon är ansvarig för avdelningens pedagogiska verksamhet och har bedrivit kursutveckling för hela grundnivån, senast kandidatkursen i nederländska som startade ht 2015, samt initierat och utvecklat nederländskans distansundervisning.

Under perioden 2012-2014 var hon prefekt för Institutionen för baltiska språk, finska och tyska (inklusive nederländska).

Annika Johansson har varit gästlärare vid ett antal tillfällen vid Universiteit Gent och Universiteit van Amsterdam.

Sedan 2010 handleder hon avdelningens nederländska lärarpraktikanter i ett samarbete med Universiteit Utrecht.

Annika Johansson representerar nederlandistiken i Norden som medlem i styrelsen för Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN).

 

Översättningar av nederländsk fack- och skönlitteratur till svenska, ett urval:

Förseningen, Tim Krabbé, 1995 (Vertraging), bokförlaget Trevi, översättning tillsammans med Ingrid Wikén Bonde.

Sladdbarnet, Maarten ’t Hart, 1997 (De nakomer), bokförlaget Atlantis.

Nutida målare i Nederländerna och Flandern, Ludo Bekker och Elly Stegeman, 1997, Stichting Ons Erfdeel.

Maria Magdalena, bakom myterna, Esther de Boer, 1998 (Maria Magdalena, de mythe voorbij), bokförlaget Cordia.

Grottan, Tim Krabbé, 1998 (De grot), bokförlaget Forum.

Ett urval dikter av Ester Jansma, publicerade i poesiboken Bortom berg, bortom slätter, bortom hav, 1998.

Omvägar till Santiago, Cees Nooteboom, 1999 (De omweg naar Santiago), Albert Bonniers förlag.

Kärleken som man inte förstår, Bart Moeyaert, 2000 (Het is de liefde die we niet begrijpen), Bokförlaget Rabén & Sjögren.

Undervisning

Nederländska I (tidigare Grundkurs i nederländska):

- Nederländsk litteraturhistoria, ht 1993–ht 2014
- Konversation, 1994–1995
- Språkfärdighetsövningar i nederländska, undervisning i Språkstudion och grammatikseminarier, 1995–1996, 2008-2012
- Nederländskspråkig litteratur, examinatorier, 1993–2008
- Modern nederländskspråkig litteratur, 2008–

Nederländska II (tidigare Fortsättningskurs i nederländska):
- Nederländsk litteratur 1900 till idag, 1998-2014
- Nederländsk litteratur 1700-1900, 1998-2014
- Kontrastiv lingvistik nederländska-svenska, 2008-
- Skriftlig språkfärdighet, 2009-2014
- Nederländskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 2014-
- Muntlig språkfärdighet, 2014-

Nederländska, kandidatkurs (tidigare Påbyggnadskurs i nederländska):
Handledning av kandidatuppsatser, 2006-
Nederländsk litteratur, ht 2015-
Vetenskapligt skrivande, ht 2015-
Nederländsk lingvistik, vt 2016-

Fristående distanskurser:
- Nätbaserad kurs i nederländsk läsfärdighet, ht 2008-
- Nederländska, språkfärdighet, ht 2011-

Pedagogisk meritering:

11–22 september 1995, Amsterdam. Kurs i pedagogik med inriktning mot nederländska som främmande språk på universitetsnivå: Certificaat Nederlandse taal en cultuur. Arrangerad av Nederlandse Taalunie.

Ht. 2000. Kurs i universitetspedagogik (UP1), 3 poäng, Universitetspedagogiskt centrum, Stockholms universitet.

20–24 augusti 2007, Amsterdam. Kurs i pedagogik med inriktning mot nederländska som främmande språk på universitetsnivå: Werken met authentiek materiaal. Arrangerad av Nederlandse Taalunie.

25–29 augusti 2008, Amsterdam. Kurs i pedagogik med inriktning mot nederländska som främmande språk på universitetsnivå: Literatuur en cultuur in het taalonderwijs. Arrangerad av Nederlandse Taalunie.

Vt. 2009. Kurs i universitetspedagogik (UP2), 4,5 poäng, Universitetspedagogiskt centrum, Stockholms universitet.

21-27 augusti 2011, Leuven. Kurs i didaktik med inriktning mot nederländska som främmande språk på universitetsnivå: Alles over het vak Nederlands, van didactiek tot toetsing. Arrangerad av Nederlandse Taalunie.

18-24 augusti 2013, Amsterdam. Kurs i didaktik med inriktning mot nederländska som främmande språk på universitetsnivå: Allemaal taal. Didactische aspecten van geïntegreerd taalonderwijs. Arrangerad av Nederlandse Taalunie.

Forskning

Annika Johansson disputerade 2006 på en avhandling om kontrastiv verbsemantik nederländska – svenska inom det teoretiska ramverket kognitiv semantik. För närvarande skriver hon en handbok i kontrastiva studier där ett antal språkspecifika drag i nederländska och svenska behandlas: Rumsliga uttryck för befintlighet och riktning, kopulaverb, positionsverb och opersonliga passivkonstruktioner. Projektet finansieras av Nederlandse Taalunie (NTU), projectsubsidie: Leerboek contrastieve semantiek Nederlands-Zweeds (kenmerk STOCKH(32).

Annika Johansson publicerar även inom forskningsfältet tredjespråksinlärning för vuxna (L3) som anknyter såväl till hennes kontrastiva språkforskning som hennes språkfärdighetsundervisning i nederländska vid Stockholms universitet. I hennes forskning analyseras främst metalingvistisk och tvärspråklig medvetenhet utifrån ett didaktiskt perspektiv på de ovan nämnda språkspecifika konstruktioner i nederländska och svenska. I augusti 2015 under konferensen Negentiende Colloquium Neerlandicum höll hon ett keynote-föredrag med fokus på tredjepråksinlärning av nederländska.

Medlem i följande redaktioner:

Stockholm German and Dutch Studies, Stockholm University Press

Lage Landen Studies, Academia Press

Internationale Neerlandistiek, Amsterdam University Press (i redaktionsrådet)

 

Publikationer:

Johansson, Annika. 2006. Nederländskans komen och svenskans komma. En kontrastiv undersökning. (Acta universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. 40.) Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Johansson, Annika. 2008. "De relatie tussen werkwoorden van beweging en ruimtelijke partikels en bijwoordelijke bepalingen". Tijdschrift voor Neerlandistiek in Scandinavië en Ommelanden. S. 1-8.

Johansson, Annika. 2008. "Contrastief corpusonderzoek. Het Nederlandse werkwoord komen en het Zweedse werkwoord komma". I: Gudrun Rawoens (red.), Taal aan den lijve. Het gebruik van corpora in taalkundig onderzoek en taalonderwijs, Gent: Academia Press. S.7-28.

Johansson, Annika, Wennerberg, Jeanna & Perridon, Harry. 2008. Språktrotterspasset. Stuttgart: Klett Lernen und Wissen. (EU, LINGUA 1-projekt, Nederländerna, Finland, Sverige och Tyskland)

Johansson, Annika. 2012. "Tvärspråklig influens vid inlärning av främmande språk: nederländska som L1 och svenska som L3". I:  Van der Liet & Norde (eds.), Language for its own sake. Essays on Language and Literature offered to Harry Perridon: Amsterdam: Amsterdam Contributions to Scandinavian Studies, vol. 8. S. 385-393.

Johansson, Annika, Melander, Björn, Rawoens, Gudrun, Laureys, Goedelieve & Oosterhof, Albert. 2015. "Två språk två försvar". Språktidningen. Stockholm, nr 5. S. 60-65.

Rawoens, Gudrun, Johansson, Annika & Boons, Heleen. 2016. "Het onpersoonlijk passief in het Nederlands en het Zweeds". Internationale Neerlandistiek, vol. 54, nr. 2. S. 99-116.  DOI: 10.5117/IN2016.2.RAWO

Johansson, Annika & Rawoens, Gudrun. 2018. "A corpus-based contrastive study of impersonal passives in Swedish and Dutch". Languages in Contrast (published online).  http://doi.org/10.1075/lic.16003.joh

Johansson, Annika. 2018. "Tredjespråksinlärning och metalingvistisk medvetenhet: Ett didaktiskt perspektiv". Tijdschrift voor Skandinavistiek, 36 (2), s. 182-188. https://rjh.ub.rug.nl/tvs/article/view/31582/28966

Johansson, Annika. "Onderzoek naar onderwijs in vreemde, tweede en derde talen, en de implicaties voor de didactiek. Internationale Neerlandistiek. (forthcoming)

Johansson, Annika & Nieuweboer, Rogier. "Verwerving van de Nederlandse positiewerkwoorden staan, zitten en liggen. Internationale Neerlandistiek. (forthcoming)

 

Senast uppdaterad: 7 september 2018

Bokmärk och dela Tipsa