Aktuell högskolepedagogisk forskning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för universitetslärarutbildning
 4. Forskning
 5. Aktuell högskolepedagogisk forskning

Om Aktuell högskolepedagogisk forskning

Aktuell högskolepedagogisk forskning är nyhetsbrevet som på ett lättillgängligt sätt delar ny forskning om undervisning och lärande med dig som undervisar vid Stockholms universitet. Redaktionen som består av universitetslärare vid sex olika institutioner väljer ut, sammanställer och publicerar kortare sammanfattningar av relevanta artiklar ur högskolepedagogiska och ämnesdidaktiska tidskrifter.

Vår ambition är att ny kunskap ska leda till nya insikter och inspiration för dig att ta med i din undervisning.

Aktuell högskolepedagogisk forskning

 • Kan studenter under en examination övervakas online? 2020-05-28 Antalet digitala examinationer har ökat kraftigt de senaste åren i takt med utveckling av nätbaserade kurser som erbjuds vid olika lärosäten. Examinationerna ställer nya krav på datorer, examinatorer och studenter för att garantera säkerhet och motverka fusk. En brittisk pilotstudie, publicerad i tidskriften Journal of Interactive Media in Education, undersöker hur studenter upplever digital övervakning under examinationen. Resultatet visar att studenterna upplever en oro kring säkerhetsskydd och personlig integritet, även om det också finns en viss acceptans för övervakningssystemet.
 • Fusktjänster till salu ─ vad betalar studenten för fuskhjälp på etiktentan? 2020-05-28 Där det finns en efterfrågan där finns det också en marknad. Studenter som är villiga att betala för att få otillbörlig hjälp med examinationsuppgifter är ett utbrett fenomen, så pass att det internationellt utvecklats till en smärre industri. Två forskare från Canada respektive Storbritannien har i en nyligen publicerad studie i tidskriften Assessment and Evaluation in Higher Education undersökt hur denna efterfrågan ser ut.
 • Bluff-syndromets orsaker hos studenter på master- och forskarnivå 2020-05-28 Tidigare forskning har visat att bluff-syndromet (eng. impostor syndrome) är vanligt förekommande inom högskolevärlden, inte minst bland studenter inom master- och forskarutbildningen. Nu har en amerikansk undersökning, publicerad i Higher Education Research & Development, försökt ta reda på hur syndromet kommer till uttryck i de drabbades dagliga verksamhet.
 • Aktivt lärande skapar både motivation och motstånd hos studenterna 2020-05-28 Den mest uppenbara skillnaden mellan lärarcentrerad undervisning och aktivt lärande är att studenterna engagerar sig i processen att upptäcka och skapa kunskap, snarare än att få den berättad för sig av läraren. En mängd studier visar att motivationen att lära sig ökar hos studenter vid mer aktivt lärande. Samtidigt visar studier att moment som innehåller aktivt lärande i en kurs kan få dålig kritik i till exempel kursutvärderingar.
 • Lika barn leka sämst ─ olikhet som bas i universitetslärares pedagogiska utveckling 2020-05-28 Lika barn leka sämst: olikhet som bas i universitetslärares pedagogiska utveckling Få sammanhang är viktigare för universitetslärares professionella utveckling än det närmaste nätverket av kolleger. En studie i tidskriften "International Journal for Academic Development" visar att samtalen med kollegerna är det som tydligast bidrar till viljan att testa nya pedagogiska metoder och verktyg, att ompröva sin praktik, och hur man väljer att hantera situationer som uppstått i klassrummet. Men ger de närmaste nätverket också de bästa råden, eller bara de råd vi helst vill höra?
 • Aktivt lärande – ett kvalitetsproblem i högre utbildning? 2020-05-28 Vad är viktigast för kvaliteten på kunskapsinnehållet i kurser inom högre utbildning – vad studenterna gör, eller vad läraren gör? Och vad betyder det om lärarens betydelse som företrädare för vetenskaplig kunskap tonas ner till förmån för studenternas möjligheter att konstruera sin egen kunskap? En ogenomtänkt förståelse av aktivt lärande riskerar att relativisera vetenskaplig kunskap och skapa kvalitetsproblem i högre utbildning, menar Kate O’Connor vid La Trobe University i Australien i en artikel i tidskriften Studies in Higher Education (2020).

Prenumerera på nyhetsbrevet

Prenumerera på Aktuell högskolepedagogisk forskning. Vi skickar ut nyhetsbrevet en gång i månaden under höst- och vårtermin. För att få vårt nästa utskick fyller du bara i din e-postadress här:

Kontakta redaktionen

E-post: red.ceul@su.se

I redaktionen: Veronica Flodin, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Annika Forslund, Centrum för universitetslärarutbildning, Magdalena Holdar, Institutionen för kultur och estetik, Sven Isaksson, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Annelie Gunnerstad, Juridiska institutionen, Klara Bolander Laksov, Centrum för universitetslärarutbildning, Christophe Premat, Romanska och klassiska institutionen, Kristina Widestedt, Institutionen för mediestudier.