Programmet riktar sig i första hand till dig som är intresserad av att studera språk och även vill få en yrkesutbildning. Kurserna i språkämnet omfattar både teoretiska moment och färdighetsträning och behandlar exempelvis grammatik, textläsning, muntlig och skriftlig språkfärdighet, litteratur, kultur och realia. På kurserna vid Tolk- och översättarinstitutet studerar du allmänna språkliga aspekter av flerspråkig kommunikation och översättning samt översättares arbetsvillkor. Kurserna innehåller också färdighetsövningar i framförallt facköversättning. Du översätter antingen till svenska från nederländska eller från svenska till nederländska.