Kris & stöd

Studenthälsans foto.

Stöd till studenter i kris

Vid oväntade händelser eller större förändringar kan ett behov av stöd och hjälp uppkomma. Studenthälsan tar emot studenter för rådgivning och kortare samtalskontakter, men kan också ge förslag på andra mottagningar dit du kan vända dig för att få hjälp.

Hjärtstartare. Photo: Mattias Wadsten

Hjärtstartare vid Stockholms universitet

Stockholms universitet har 50 hjärtstartare utplacerade i olika lokaler runt om på universitetsområdet.

Illustration av Jan Ed

Utsatt för trakasserier eller mobbning?

Kontakta prefekten, studierektorn eller någon annan anställd vid din institution som du känner förtroende för. Om du inte känner att du vill tala med någon vid institutionen kan du vända dig till universitetets jämlikhetssamordnare.

Anonym anmälan och polisanmälan på webben

Stockholms universitet har som första universitet och högskola i Sverige ett system där du kan lämna säkerhetstips (anonymt om så önskas). Via SAMIR går det att tipsa om brott såsom hot, trakasserier, misshandel, skadegörelse, stöld, bedrägeri och ekonomiska oegentligheter, eller påpeka säkerhetsbrister som på sikt kan leda till brott.

Kontakt

Sektionen för säkerhet

Telefon: 08-16 22 16 eller 08-16 42 00

Universitetsområdet bevakas dygnet runt av väktare.

Vid akuta säkerhetshändelser efter kontorstid:

  • Bevakningsbolag/väktare: 08-16 42 00
  • Reservnummer: 08-15 42 00

Sjukvårdsrådgivning 1177 dygnet runt

  • Om situationen inte är mer akut än att du hinner fråga om råd, ring 1177 och du får tala med en sjuksköterska
  • Finns inte tid att fråga om råd - ring 112 (SOS Alarm)

Kontakt

Jämlikhetssamordnare

E-post: jamlikhet@su.se
Besöksadress: Studenthuset, Universitetsvägen 2 B