Kris & stöd

VID ALLVARLIG HÄNDELSE

Siffran ett

 

Vidta de åtgärder som behövs för att sätta dig själv i säkerhet och förhindra ytterligare personskador.

Siffran två

Ring 112

och tillkalla ambulans, polis och brandkår.

Siffran tre

 

Ring väktare 08-16 22 16.

Anonym anmälan och polisanmälan på webben

Tipsa om brott, hot, trakasserier, misshandel, skadegörelse, stöld, bedrägeri och ekonomiska oegentligheter genom säkerhetssystemet SAMIR. Säkerhetstipsen går att anmäla anonymt.

Studenthälsans foto.

Behov av medicinsk eller psykologisk rådgivning?

Studenthälsan tar emot dig för rådgivning och kortare samtalskontakter, men kan också ge förslag på andra mottagningar dit du kan vända dig för att få hjälp.

Hjärtstartare. Photo: Mattias Wadsten

Hjärtstartare vid Stockholms universitet

Stockholms universitet har 50 hjärtstartare utplacerade i olika lokaler runt om på universitetsområdet.

När/om något händer - vanliga frågor

Hur får man tag i väktaren på kvällar, nätter och helger? Vart vänder jag mig om dörrarna inte stänger ordentligt?

kontakt

Säkerhet och hälsa

Väktare efter kontorstid: 08-16 42 00

Reservnummer väktare: 08-15 42 00

Sjukvårdsupplysningen (Vårdguiden): 1177

Presstjänsten: 08-16 40 90

Kontorstid:

Studenthälsan: 08-16 17 69,  ingemar.dahlgren@su.se

Företagshälsovård:  08-676 82 00