Stockholms universitet

Om något händer – vanliga frågor

Hur får man tag i väktare på kvällar, nätter och helger? Vart vänder jag mig om dörrarna inte stänger ordentligt? Här får du svar på vanliga frågor när/om något händer vid Stockholms universitet.

 

Ring väktare: 08-16 42 00 (dygnet runt)

 

Ring väktare: 08-16 42 00 (dygnet runt)

 

Kontakta sektionen för säkerhet via serviceportalen:

su.se/serviceportalen/fråga angående säkerhet

 

Är det akut och gärningsmannen finns i närheten – Ring 112. Om det finns möjlighet notera hur personen är klädd, längd, kroppsbyggnad, bar personen på något, andra kännetecken.

Vid ej akut ärende – Ring väktare: 08-16 42 00, för att få stöd och hjälp, samt att t.ex. göra polisanmälan, upprätthålla kontakt med polis etc.

 

Stockholms universitet har flera hjärtstartare utplacerade runt om på universitetsområdet.

Hjärtstartare vid universitet

 

Fastighetsavdelningens sektion för säkerhet arbetar brottsförebyggande för att förhindra/försvåra att brott begås vid universitetet. Om vi får information om incidenter/brott kan vi göra insatser för att förhindra att det inträffar igen. Din information är värdefull för oss!

 

Ring väktare: 08-16 42 00 (dygnet runt)

Eller kontakta den personen som är ansvarig för larmet vid din arbetsplats.

 

Kontakt

Fastighetsavdelningen | Sektionen för säkerhet

Besöksadress: Albano Hus 3, plan 4, Albanovägen 29 
Telefon till väktare:  08-16 42 00

Fråga ang säkerhet? 

Kontakta sektionen för säkerhet via serviceportalen:

su.se/serviceportalen/fråga angående säkerhet

Sektion för säkerhet ansvarar bl.a. för säkerhetsfrågor, larm, bevakning, verksamhetsförsäkring, skyddsronder, kris- och katastrofhantering, teknisk-fysisk arbetsmiljö, förebyggande brandskydd, lås och passage. Sektionens uppgift är att strategiskt samordna, planera, utveckla och utbilda i dessa frågor.

På denna sida