Tyska är ett av Europas viktigaste språk. Det är huvudspråket i tre stater: Tyskland, Österrike och Schweiz. Tyska är av historiska skäl ett viktigt kontaktspråk i Europa eftersom Tyskland alltid haft en stor ekonomisk och kulturell betydelse i vår världsdel. Tyskland och Österrike har under århundraden haft ett stort inflytande på den svenska kulturen inom såväl musik, konst som litteratur.  

Avdelningen för tyska erbjuder kurser i tyska på alla nivåer från nybörjarnivå till forskarutbildning. På grundnivån (Tyska I, Tyska II och Tyska, kandidatkurs) får du allsidig praktisk språkfärdighet i tyska och kunskaper om språkets uppbyggnad. De flesta kurserna är uppdelade i flera olika delkurser. En del av dessa betonar språkfärdigheten och förmågan att kommunicera på tyska i tal och skrift medan andra ger kunskaper om de tysktalande ländernas litteratur, historia och samhällsförhållanden samt kunskaper om språkets uppbyggnad.

Du kan studera tyska som komplement till annan utbildning (breddningsstudier) eller som en sammanhängande utbildning fram till filosofie doktorsexamen. Du kan också studera tyska inom olika program.

Obs! För de flesta dagkurser gäller att viss undervisning ges på kvällstid.

Arbetsmarknad

Tyskan är bra att ha både för dig som tänker dig en karriär i Sverige och internationellt. Dels är tyskan officiellt språk i flera länder i Europa, dels är Tyskland Sveriges största handelspartner. Goda kunskaper i tyska är därför efterfrågade på arbetsmarknaden. Några läser tyska på universitetet för att bli lärare. Men allt fler väljer tyska som ett komplement till en annan utbildning. Tyska är nämligen ett av Europas viktigaste språk och modersmål för cirka 100 miljoner människor.

Vill du bli lärare i tyska?

Information om olika sätt att bli lärare i tyska hittar du i artikeln Studera till lärare i tyska.