Du hittar aktuella kurser, tidplaner och information om antagningsförfarandet på antagning.se. Ansökningsperioden för höstterminens kurser och program är från mitten av mars till mitten av april, och för vårterminens kurser och program från mitten av september till mitten av oktober. Se antagning.se för aktuella tidplaner.

Om för få sökande anmält sig eller om utbildningen inte får de resurser som man räknat med, kan den ställas in.

Sen anmälan

Kurser som har platser kvar kommer att öppnas för sen anmälan efter ordinarie ansökningstid, i vanliga fall vid mitten av juli för höstens kurser och i mitten av december för vårens kurser. De flesta av våra kurser har platser kvar och öppnar för sen anmälan. Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter den dag anmälan kom in.

Registrering

Om du är antagen och har tackat ja till din plats kommer du att få information om terminstart och registrering från institutionen. Information kommer att skickas till den e-postadress som du har angivit på antagning.se. Registrering på kurs och i förekommande fall grupplacering är obligatorisk varje termin om du vill delta i undervisning eller få handledning. Du registrerar dig antingen i Ladok eller på institutionens studentexpedition, följ instruktioner som du får från institutionen.

 

Aktuellt kursutbud och kursinformation hittar du under respektive ämne:

Kontakta studievägledaren i ditt ämne vid frågor.