Du kan meddela ett avbrott via Ladok. Om avbrottet sker inom tre veckor från kursstart (tidigt avbrott) kan du söka kursen på nytt via antagning.se.

Om du gör ett avbrott senare kan du inte söka kursen på nytt via antagning.se, utan måste kontakta kursadministratören eller studentexpeditionen för att återta din plats. Observera att du kan återta din studieplats endast under förutsättning att det finns plats på kursen. Tidigare registrering på kursen ger inte garanterad plats i undervisningen.