Utbytesstudier i Finland

Var och vad kan man studera?

Helsingfors universitet.

Vem kan söka?

Du som kommer att studera minst 30 hp i finska och har dessutom läst minst 30 hp något annat ämne.

När och hur länge?

1 – 2 terminer.

Bostad

Som utbytesstudent inom ERASMUS blir du väl mottagen vid det universitet du kommer till. Du får i god tid hjälp eller tips på att ordna bostad.

Finansiering genom CSN

Du betalar inga kurs- eller terminsavgifter. De flesta svenska utbytesstudenter finansierar sin utlandstermin med studiemedel.

De kurser du läser utomlands kan vid återkomsten förvandlas till svenska universitetspoäng. För att det ska fungera måste du före avresan ha kommit överens med dina lärare om vilka kurser du ska välja vid utlandsuniversitetet.

Finansiering genom ERASMUS

Ett visst ekonomiskt stöd finns att få om du söker ERASMUS-stipendiet i samband med att du blivit antagen till utbytesprogrammet. Meningen med stipendiet är att du kan betala resan och vissa kostnader som kan uppstå i samband med utlandsvistelsen.

Hur går urvalet till?

Kriteriet för urval är uppnådda poäng, allmän lämplighet för utlandsstudier och visat intresse för institutionens arbete (gärna genom deltagande i Ämnesrådet).

Ansökan

Skriv en ansökan i ett Word-dokument på svenska eller på finska. Ta upp följande: 1. Person- och kontaktuppgifter 2. Vilken termin ansökan avser 3. Kort presentation av dig själv 4. Motivering till din ansökan. 5. Ev tidigare utlandserfarenheter/ större resor 6. Redogörelse av dina språkkunskaper 7. Önskemål om utbytesuniversitetet. 8. Preliminär kursval. Skicka ansökan per e-post senast 15 mars till höstterminen respektive 25 september till vårterminen till institutionens Erasmusansvariga.

Och sedan då?

När du nominerats till utbytet av finska avdelningen skickas dina uppgifter till partneruniversitet som skickar dig mera information om hur du söker till utbytesprogrammet. 

I november respektive maj får du besked om resultatet av antagningen till utbytesprogrammet.

Val av kurser

I god tid före avresan hittar du lämpliga kurser på de olika universitetens hemsidor. Om du inte hittar något kontakta Erasmusansvariga vid institutionen. Val av kurser sker i samråd med denna, vilket är en förutsättning för att institutionen senare ska kunna räkna om dina studieprestationer i svenska högskolepoäng.

Läs mera på Stockholms universitets centrala webbsida:

Intresserad av att jobba i Finland?

Som student vid Stockholms universitet har du via Erasmus+ möjlighet att ansöka om stipendium för praktik, uppsatsskrivande eller datainsamling i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet.

Du letar själv upp en praktikplats. När du hittat och blivit erbjuden en praktikplats som uppfyller kriterierna ska du vända dig till din institution för en bedömning av praktiken. Om institutionen anser att de, akademiskt, kan godkänna villkoren för praktiken ska alla tre parter (du, institutionen och praktikvärden) upprätta en praktikplan genom att fylla i och signera dokumentet Learning Agreement for Traineeship. Ditt ifyllda och signerade Learning Agreement for Traineeship ska du skicka till Erasmushandläggaren (erasmusutbyte@su.se) senast sex veckor innan praktikstart. Om du får ett positivt besked kommer du att få information om nästa steg. Den avslutande delen innebär bl.a. att du ska:

  • fylla i ett onlineformulär
  • göra ett språktest
  • teckna ett stipendiekontrakt med International Office

Läs mera om utlandspraktik på Stockholms universitets centrala webbsida.

Kontakt

Mer information om institutionens utbyten får du från Lilita Zalkalns.