Du kan själv skapa och skriva ut studie- och registreringsintyg via Ladok. Intyg kan hämtas på svenska eller engelska. Alla intyg som du hämtar är verifierbara. På intygen finns en kontrollkod och länk till en webbsida där intyget kan verifieras.

Om du behöver få underskrift och stämpel på ett intyg kan du kontakta studentexpeditionen.