Vid institutionen eftersträvas att skapa en miljö som ger alla medarbetare och studerande lika rättigheter och möjligheter att utföra sitt arbete samt att trivas.

Om du som student eller anställd känner att du har blivit orättvist behandlad, diskriminerad eller utsatt för trakasserier ska du kontakta studierektorn, likabehandlingsombudet, prefekten eller Stockholms universitets jämlikhetssamordnare.

Kontaktuppgifter