Kursplaner

För varje kurs finns en kursplan. Det är ett dokument som beskriver och ger föreskrifter för kursen, som både studenter och universitetet ska förhålla sig till. I kursplanen beskrivs bland annat kursens innehåll och mål, och vad du förväntas ha lärt dig för att få ett godkänt betyg. Den innehåller också information om eventuella krav på särskild behörighet, vilka undervisningsformer som används och hur examinationen går till.

Samtliga kursplaner hittar du i universitetets utbildningskatalog.

Betygskriterier och betygsättning

Betygskriterier och betygsättning beskriver förväntade studieresultat, kunskapsformer och betygsskalor för respektive kurs.

Kurser består för det mesta av delkurser. Varje delkurs har olika lärandemål. Dessa kallas förväntade studieresultat och det är de som examineras. Vissa delkurser examineras skriftligt, andra muntligt eller såväl skriftligt som muntligt. Vid både skriftlig och muntlig examination förekommer olika examinationsformer. Detta gäller även för kurser utan delkurser, t ex en sammanhållen kurs om 7,5 högskolepoäng som alltså inte är uppdelad i flera delkurser.

Betygskriterier och betygsättning finns tillgänglig på kurshemsidan.