Schema HT2019

Kurserna Nederländska, språkfärdighetskurs och Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet ges som distanskurser.

Tentaschema HT2019