Webbaserad undervisning VT2021 med anledning av Covid-19

För att minska resande i kollektivtrafiken och underlätta för individer som tillhör riskgrupp, har Nederländska avdelningen bestämt att lägga all utbildning digitalt även under VT2021. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och headset. Dock behöver alla som läser hos oss vara beredda på att det kan förekomma tentor på campus i Frescati för vissa kursdelar då inget allmänt beslut har fattats om digital examination i nuläget. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna studierektor@nederlandska.su.se.

Schema VT2021

Tentaschema VT2021 kommer snart.

Webbaserad undervisning HT20 med anledning av Covid-19

För att minska resande i kollektivtrafiken och underlätta för individer som tillhör riskgrupp, har Nederländska avdelningen bestämt att lägga all utbildning digitalt även under HT20. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerade internet, webkamera och headset. På grund av rådande situation med Covid-19 har Nederländska avdelningen bestämt att resterande tentor för HT20 kommer att vara digitala. Mer information finns på kurssidan på Athena. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna studierektor@nederlandska.su.se

Schema HT2020

Kurserna Nederländska, språkfärdighetskurs och Nederländska, nätbaserad kurs i läsfärdighet ges som distanskurser.

Tentaschema HT2020