Ett bra komplement till dina studier och lektioner är Språkstudion på plan 2 i hus E. I vissa kurser ger respektive lärare anvisningar om obligatoriska övningar i Språkstudion.

Läs mera om verksamheten på Språkstudions webbsida.