Till studentkårens uppgifter hör både stöd av enskilda studenter och arbete med övergripande och långsiktiga utvecklingslinjer. Studentkåren representerar studenters gemensamma intressen. Alla studenter har rätt till att ta del av studentkårernas stödfunktioner men som medlem i en studentkår får du dessutom tillgång till olika student- och medlemsrabatter.